Wat maak die lewe die moeite werd? Deel 2 Gemak

Wat maak die lewe die moeite werd?

1 Johannes 2:15 “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.”

 

Grieks: “Moenie die kulturele sisteme, of self die gees van die wêreld liefhê nie.”

“God is most glorified in us when we are most satisfied in Him!”

 

Wat maak die lewe die moeite werd?

DEUR GELOOF…

Heb 11:6 – Sonder geloof….. is dit onmoontlik om God te behaag.

‭‭

2 KORINTIËRS‬ ‭1:3-4‬ ‭NLV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
“God, die Vader van ons Here Jesus Christus, word geprys! Hy is die Vader van barmhartigheid en die God wat in elke opsig bemoedig. In al ons swaarkry bemoedig Hy ons. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in al hulle swaarkry by te staan met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk het.”
‭‭‭AMP – “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort”‬‬‬‬‬‬

‭‭2 KORINTIËRS‬ ‭1:5‬ ‭NLV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
“Net soos ons ’n oorvloed ontberings ter wille van Christus deurmaak, só beleef ons ook oorvloedige bemoediging deur Christus se bemiddeling.”

‭‭JAKOBUS‬ ‭1:2-5‬ ‭NLV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
“My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ’n mens se geloof ’n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter enduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie. Vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat Hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee, en jou nie verwyt dat jy dit gevra het nie.”

 

‭‭ROMEINE‬ ‭5:3-6‬ ‭NLV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
“Dis egter nie al nie – ons jubel selfs in ons swaarkry, want ons besef dat die swaarkry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter; en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Ja, juis toe ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf.”

Wat maak die lewe die moeite werd?

Related Posts