Wat is jou volgende tree?

Wat is jou volgende tree? God het ‘n plan met elkeen van ons, hoe lyk jou pad vir die jaar wat voor lê?

Related Posts