Wat is jou volgende stap?

Wat is jou volgende stap?
Sondag 27 Oktober 2019

https://youtu.be/hfiTUidZRPI

 

PSALMS‬ ‭92:13-14‬ ‭NLV‬‬‬‬‬‬ “Maar regverdiges sal blom soos ’n palmboom, en welig groei soos ’n seder van die Libanon. *Geplant in die Here se huis, groei hulle weelderig in die voorhowe van ons God.” ‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬

 

PSALMS 16:11 NLV “U wys vir my die lewenspad; in u teenwoordigheid is vreugde, en aan u regterhand is daar blydskap vir altyd.”

‭‭

EFESIËRS‬ ‭1:17-18‬ ‭AFR83‬‬ “bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestes oë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het…”

‬‬‬‬‬‬‬‬

Wat is jou volgende stap?

 

Ken God, Vind Vryheid, Ontdek jou doel – Maak ‘n verskil!

‭‭

MATTHÉÜS‬ ‭7:23‬ ‭AFR53‬‬ “En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”‬‬‬‬‬‬‬‬

 

JAKOBUS 5:16 NLV “Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het ’n kragtige werking.”

‭‭

JOHANNES‬ ‭15:8‬ ‭AFR53‬‬ “Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.”‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭

JOHANNES 15:11 NLV “Dit het Ek vir julle gesê sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees.”

‬‬Wat is jou volgende stap?

Related Posts