Vind vreugde in die seisoen

Vind vreugde in die seisoen

 

LUKAS 2:8-11 ‘EN daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.’

 

Ware Vreugde word in God se teenwoordigheid gevind.

 

Psalms 16:11 ‘U sal my leer om reg te lewe. Daar is niks wat iemand groter blydskap kan gee as om saam met U te wees nie. U gee altyd vir u kinders die heel beste. Hulle kry die heel mooiste wat die lewe aanbied by U.’ …”in Sy teenwoordigheid is daar volheid van vreugde.”

 

Vind vreugde in die seisoen

 

Vreugde vloei uit ‘n dankbare hart.

 

Psalms 100:4-5 ‘Gaan Sy poorte in met lof, Sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys Sy Naam. Want die Here is goed; Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en Sy trou van geslag tot geslag.’
‘Dien die Here. Loof Hom veral daar waar die gelowiges bymekaarkom. Sing lofliedere saam met almal wat die Here liefhet. Loof sy Naam. Luister mooi, die Here is ’n goeie God! Hy sal ons wat in Hom glo, nooit ophou liefhê nie. Hy is ’n goeie God, nou en vir altyd!’

 

Vreugde het die regte fokus.

 

Nehemia 8:10-11 “Moenie huil en hartseer wees nie. Hierdie dag behoort aan die Here. Op hierdie dag maak julle ’n nuwe begin voor die Here julle God. Dit is sy nuwe dag! Gaan huis toe en vier fees, eet en drink van die beste wat julle het. Deel van julle kos met die mense wat self nie genoeg het nie. Vandag behoort aan die Here! Moenie terneergedruk wees nie. Dien die Here met blydskap en Hy sal julle beskerm.” …… Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here — dit is julle beskutting.

 

Vreugde is nie afhanklik van ons situasie nie.

 

Jakobus 1:2 ‘My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees.’

 

Vind vreugde in die seisoen