Skadu’s teen die muur

https://youtu.be/yn5yYTcROCg

Skadu’s teen die muur

Sondag 14 Julie: Hugo Weich

Ek groet en kondig video van kids en Skaduwees aan: video:

‭‭KOLOSSENSE‬ ‭3:12-17‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
“Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

PSALMS 121:5 AFR53 “Die Here is jou Bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand.” (Hy’s die skade – Dis Sy liefde wat my nader trek)

Jesaja 51:16 “Ek het vir jou gesê wat jy moet sê, en jou beskerm in die skaduwee van my hand, want Ek het die hemel oopgespan en die aarde se fondamente gelê en vir Sion gesê: “Jy is my volk”

MARKUS 9:7 AFR83 “Daar het toe ‘n wolk gekom wat Sy skaduwee oor hulle laat val het; en uit die wolk het daar ‘n stem gekom: “Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom.”

Skadu’s teen die muur

HANDELINGE 20:24 “Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie: Om die Goeie Nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien.”

Jou skaduwee het ‘n invloed;

Jou skaduwee is altyd konsekwent;

Die impak van ons skadu kom van God se handewerk in ons lewens;

‭‭JEREMIA‬ ‭18:1-2‬ “DIE woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.”‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‭‭JEREMIA‬ ‭18:6‬ ‭ “Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel!”‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Ons Skadu gee toegang tot min – nie baie nie;

Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees inspraak.

Handelinge 5:15…sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val.

1 Kronieke 29:15 “Ons tyd op aarde is soos ’n skaduwee, dit gaan verby!”

Koos du Plessis – Die wêreld word ‘n skadu teen die muur; ‘n flikkerende skadu teen die muur…

Skadu’s teen die muur

Related Posts