Leer ons bid

https://youtu.be/9kCejEBrF-M

Leer ons bid
Sondag 17 Maart

CS Lewis het gesê as ons eerlik is oor gebed – sal ons sê dat dit eintlik lastig is – Ons is altyd bly om ‘n verskoning te kry wanneer ons nie kan bid nie – As ons klaar die “taak” afgehandel het – is ons verlig – Ons is traag om te begin bid. Ons is verheug wanneer ons klaar is. As ons besig is om te bid – maar nie as ons ‘n stokperdjie of iets doen waarvan ons hou – is die geringste ding genoeg om ons aandag te trek.

Matthéüs 6:6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde”

“…elkeen wat die HERE wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laer was” Exodus 33:7.

Leer ons bid

“Hulle wat My soek & hulle wat My nie soek nie!”

2 Kronieke 15:4. “Maar as hulle in die nood hul tot die HERE, die God van Israel, bekeer het en Hom gesoek het, het Hy Hom deur hulle laat vind”

2 Kronieke 15:12,15. “En hulle het die verbond aangegaan om die HERE, die God van hulle vaders, met hul hele hart en met hul hele siel te soek…Én die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het met hul hele hart gesweer en met hul hele wil Hom gesoek; en Hy het Hom deur hulle laat vind, en die HERE het hulle rus verskaf rondom”

Psalm 119:2 “Welgeluksalig is die wat Sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek!”

Deuteronómium 4:29 “Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek”

Leer ons bid

Related Posts