Hoe verstaan ek – alles wat ek vra sal ek kry

https://youtu.be/UfjJ67MXtrQ

Deur Hugo Weich

Splinternuwe reeks, – wat beteken die skrifte vir jou…? – Hoe verstaan ek dit…?
Het jy al vers aangehaal… met die hoop – hierdie vers gaan alles deurhaak. …So in die naam van Jesus,…en dan gebeur dit nie: – verletter – waarom is die gebed nie beantwoord nie?

In die reeks: Gaan ons kyk na die misbruik van sekere verse in die Bybel. Ek wil jou nou al sê van volgende week… Ek kan dit net een keer hele jaar lank sê. Is jy gereed daarvoor? …oor volgende week. Volgende naweek sal die nommer 1 mees kultureel relevante boodskap ooit wees. Die reeks is uitdagend – elke week moet ek Woordgetrou wees! (vgde week: Moenie oordeel nie, sodat jy nie veroordeel word nie) Ek verseker jou – jy moet dit hoor – dit sal jou bewapen, dieper begrip en insig gee.

Kom ons kyk na die woorde van Jesus. Die woorde wat ek (en jy waarskynlik al) in my gebed van benoudheid gebruik het. John 14: 13 – 14. Een van die mees misbruikte verse in die Bybel. En Jesus het dit gesê: JOHANNES 14:13-14 “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”
Hy sal wat doen? Kom ons almal sê dit hardop. Jesus het gesê: As julle my iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. !! Jy mag vra my vir wat? Wat julle ookal wil!! Lees jy dit?
So: As jy bid in geloof in die Naam van Jesus om die werk te kry, moet jy dit kry, of dáárdie meisie, en jy moet die lotto wen, reg? Dit is wat dit sê. As jy vra vir iets in My Naam. Dit is in rooi in my Bybel. Jesus het dit gesê. Dit moet waar wees – dit moet gebeur – dit staan in die Bybel!

Iemand vertel die storie van die dame, dierbare vrou, gediagnoseer met behandelbare kanker. Dit kon genees word deur mediese behandeling. Al die mense in haar kleingroep besluit om op daardie vers te staan. Christene sê dit soms “Ek gaan staan op dit.” So het haar groep gestaan. In Jesus se Naam, ons glo dat Sy genees sal word. Sy het behandeling geweier, en sy het tragies gesterf. Behandelbare kanker.
Uiterse Observasie: Natuurlik is hierdie vers nie waar nie. Natuurlik, werk die vers nie. Is dit nie regtig wat Jesus gesê het nie? Dis nie waar nie. Miskien verstaan ons dit verkeerd – hoe het Jesus dit bedoel, hoe is dit van toepassing?

  • Die reeks: Hier is ‘n baie vereenvoudigde manier om skrif te interpreteer. 3 Eenvoudige gedagtes om die ware betekenis vind in die skrif.

Nr 1: Ons moet die KONTEKS verstaan. Wat beteken dit? Ons wil weet wat die vers sê, wat kom voor die vers, na die vers, wie het dit geskryf, vir wie is dit geskryf, wat is die oorhoofse tema, wat wil God vir ons sê deur die skrywer? Ons wil en moet die konteks verstaan. Ons wil nie net ‘n versie trek nie – wees eerlik, ons almal het dit al iewers gedoen. Ek het dit al gedoen. Dit maak nie van jou ‘n onheilige nie. Dit beteken nie jy gaan hel toe nie. Dit beteken net dat jy leer in jou begrip van die skrif. Ons wil die konteks omhels en verstaan – dis belangrik.

Nr 2:, Ons wil die SKRIF interpreteer saam ander skrifte. Dit is baie belangrik. Maw, die beste manier om die Bybel te verstaan is met die Bybel. Ons kan nie 1 vers vat en ‘n hele lewe of Teologie daar rondom bou nie. (…Grace be unto you….). Ons gaan ‘n vers vat, en ons gaan kyk wat ander verse oor daardie soortgelyke tema sê. Ons gaan ons Teologie bou oor die konsekwentheid van 66 verskillende skrywers onder die inspirasie van die Heilige Gees en ons interpreteer skrif met skrif.

Nr 3:, Die mees belangrike een, ons moet gaan TOEPAS wat ons geleer het. Die Bybel is nie soseer ‘n boek wat bestudeer moet word soveel as wat dit GOD SE BRIEF aan ons is oor HOE ONS MOET LEEF. ‘n Lewenshandleiding! Daarom kyk ons na Johannes 14, die Woorde van Jesus. Jy kan enige iets in My Naam vra…. – ons gaan die KONTEKS verstaan, dit INTERPRETEER -die Bybel met die Bybel, en dan leer hoe om dit TOE TE PAS. (So ook die volgende 2-weke)

Begin met die KONTEKS. Wie was die skrywer van die boek van Johannes? Die antwoord is … ? Johannes. Goed. Dit is nie ‘n moeilike vraag nie. Wat is die belangrikste tema van die boek van Johannes? …ek help: die belangrikste tema van die boek van Johannes is hy wou bewys dat Jesus die Seun van God was. In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was God self, Johannes 1:1. Johannes 1:14, en die Woord het vlees, Jesus, geword en onder ons kom woon….. Die hooftema van Johannes se skrywe was oor Jesus – die seun van God is – die enigste Seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid & waarheid.

EN wat is DAN die konteks van Joh 14? Ons het gekyk na 1 vers. Laat ek jou vertel oor die hele Hoofstuk van Joh 14. Dit begin waar Jesus sê: “Laat julle harte nie ontsteld word nie – glo in God – glo in my My – In die huis van my Vader is daar baie wonings. Moenie bekommer nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My. Wanneer Ek gaan weg, het EK regtig baie goeie nuus. Dit gaan vir julle beter wees. Ek stuur die Heilige Gees wat binne jou gaan woon.”

As jy nou kyk na die belangrikste tema van Joh 14, praat Jesus nie eintlik oor GEBED nie, maar oor die voorbereidings wat Hy vir ons maak. Wat is die konteks van Johannes? Om te bewys dat Jesus die Seun van God is. Wat is die groot tema van John 14? Dit is nie oor gebed nie. Die groot tema is die voorbereiding wat Jesus vir ons gaan maak het. Met dit in begrip: Kom ons lees weer die vers, en die keer vanuit die perspektief dat ONS NIE die belangrikste karakter in die teks is NIE, maar kom ons onthou WIE altyd die belangrikste karakter in die Woord is, en dit is…? God. Nie ons nie. God is altyd die belangrikste karakter in die Bybel. Nie ons nie.

So kom ons lees dit met daardie konteks en verstaan Joh 14:13. Jesus het gesê, “Ek sal doen wat julle ookal in My Naam vra.” En dan sê Hy…Wat? “Sodat… “Wat is die doel? Hoekom gaan Hy dit doen? Hoekom? Hoekom? ” Sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Sien jy wat gebeur? Die rede waarom God gebede antwoord is nie sodat ons lewe beter sou wees, sodat ons meer geld kan hê nie, en jy die kombuis kry wat jy nog altyd van gedroom het. Sien jy dit raak?

Die rede waarom God gebede beantwoord is sodat die Vader in die hemel verheerlik kan word. Wanneer ons dit lees en ons sien onsself NIE as die hoofkarakter van die vers nie, maar ons sien God as die vernaamste karakter, dan kom ons agter dat daar ‘n heel ander doel vir ons gebede is as wat ons normaalweg besef.

Dalk vra jy? – Hoekom hanteer jy nou hierdie reeks? Ek sal jou sê hoekom… want in die bediening is dit maklik een van die nr 1 redes waarom ek mense sien wegloop van geloof – van die kerk – teleurstelling – ek het nie gekry waarvoor ek gebid het nie. (graad 7 fiets) was jy al daar…. – Marichen se tande..

Ek het gebid vir dit. Ek het geglo. Hy het dit nie gedoen nie. Is Hy nie werklik nie, Hy nie omgee of Hy is nie goed nie, waar was Hy toe ek Hom nodig gehad het? Oor en oor het ek gesien en gehoor dat mense wegloop van geloof in God omdat God nie gedoen het wat hulle wou hê God moes doen.

Dit was nou oor die verstaan van die konteks. Kom ons neem nou ‘n oomblik en probeer om skrif met skrif te vergelyk. MAW: Wat sê die Bybel NOG oor wat vir God belangrik is of oor Sy omgee wanneer ons bid? Ons gaan na 4 dinge kyk. Net 4-dinge waaroor God omgee oor wanneer ons bid as ons skrif met skrif vergelyk. Wat anders sê die Bybel oor gebed – 4 dinge:

Die eerste ding wat ons nodig het om raak te sien: Wat maak vir God saak wanneer ons bid?

Nr 1: OBSERVASIE: Klaarblyklik maak verhoudings saak! Jou verhoudings maak saak vir God. Jesus sê dit: Mark 11:24-25 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry – Wonderlike belofte. Vers 25. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.”

Wat jy moet doen wanneer jy bid? Sê dit hardop vir jouself. Jy moet eers vergeef… Vergewe hulle. Hoekom? Sodat jou Vader in die hemel ook jou sondes kan vergewe. WOW. Wanneer jy bid, as jy besef daar is iets met een van jou verhoudings verkeerd – hanteer dit eers!!! Hanteer eers die verhouding-issue – voordat jy aanhou bid. Klaarblyklik, verhoudings maak saak vir God.

Dis amper so…. Here, ek wil ‘n perd hê, ek wil ‘n perd hê, perd hê!!! In Jesus se naam. Ek eis dit. Ek noem dit. Ek wil ‘n perd hê, en ek haat daai ou!! Jammer, geen perd nie, reg? Geen perd met daardie gesindheid nie, want jou verhouding met daai persoon maak saak. As ‘n ouer, ons weet dit is waar. Hy slaan my. Ek haat hom. Sy raak aan my. Sy was in my kamer. Kan my maatjie kom kuier? NEE – geen maatjies nie. Totdat jy saam met jou eie broers en susters in vrede kan leef – kry jy nie wat jy vra nie! Vanuit ‘n ouer se oogpunt – lyk dit tog heel eenvoudig – klaarblyklik, tot ‘n mate, maak verhoudings ook saak vir God.

Trouens, gou bietjie huweliksraad vir mans en vroue – Moenie hom nou die elmboog gee nie. Of amen sê nie! Sit en kyk net vorentoe en gee voor asof ek van iemand anders se man praat & laat God werk met jou man. Dis wat die Bybel sê, goeie wenk: I PETRUS 3:7 “Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is — sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.” O, goed. Hoe gaan ons hierdie een toepas….. – hy is tuff!

As ek lelik is met Retha – wat mag dit aan my doen? Dit mag my gebede verhinder. Klaarblyklik, daar is iets anders wat saak maak wanneer jy tot God bid – jou verhoudings maak saak aan God.

Tweede ding: Jou motiewe maak saak vir God. Jakobus, die broer van Jesus, sê dit in JAKOBUS 4:3 “En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie omdat julle motiewe verkeerd is – julle wil goed hê net om dit self te geniet.” Jy kry nie wat jy vra nie – Jy vra met wat? Die verkeerde motiewe. Dit was algemeen in die dag van Jesus. Die Fariseërs het dikwels die verkeerde motiewe gehad. Hulle wou gesien word. Hulle wou gehoor word. Hulle sou op die straat hoeke staan en hierdie fancy gebede bid: “Liewe God, Vader in die hemel, ek dank u, O God, ek is nie soos die heidene, en ek is Heilige en bid lang gebede,” en God sê dis die verkeerde motief. Jesus het gesê jy is ‘n hypocrite wanneer jy dit doen.

Ons is almal is vatbaar daarvoor.
SPREUKE 16:2 “In sy eie oë is alles wat ‘n mens doen, reg, maar die Here ondersoek die gesindheid.” Hoor gou! Jou motiewe en gesindheid word deur die Here ondersoek. Klaarblyklik, daar is ‘n paar dinge wat vir God saak wanneer jy bid. (1) Jou verhoudings maak saak vir God wanneer jy bid.
(2) Jou motiewe maak ook saak vir God wanneer jy bid.

Nr 3: Jou geloof maak saak vir God wanneer jy bid. Jakobus het dit só, JAKOBUS 1:6-8 “Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.” Klaarblyklik, jou geloof beweeg die hart van God. Jou geloof maak saak vir God.

Ek is lief vir wanneer Jesus praat oor ‘n kinderlike geloof. Daar is iets kragtig in kinderlike geloof.

Klaarblyklik tot ‘n mate, en ek kan dit nie ten volle verduidelik nie, maar ons geloof maak saak vir God.

Trouens, wanneer 2 blinde mans na Jesus kom en sê: “Ontferm u oor ons, Jesus,” in Matt 9:29, hy het dit gedoen. Die skrif sê hy hulle oë aangeraak en hy het gesê, “volgens jou” wat? Volgens jou… Volgens jou geloof, ….. Matt 9:29-30 NLV “Hy raak toe hulle oë aan en sê: “Soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur.” Daarop kon hulle sien! Jesus het hulle toe ernstig gewaarsku: “Maak seker dat julle niemand hiervan vertel nie.” Jou geloof maak saak vir God.

  • So, hier is wat gebeur het – die gevolgtrekking: As my verhoudings alles goed is, en my motiewe suiwer is, en as ek genoeg geloof het, dan sal God alles doen wat ek Hom vra om te doen. Nou.

Wanneer ons dit glo dan val ons maklik in die slaggat van ‘n soort voorspoedsteologie: Name it and claim it – blab it and grab it – see it and be it. Ek wil daardie motor in Jesus se naam. Daardie kar is myne. Ek bely dit gaan myne word. Ek hou nie daarvan om te werk nie, maar daardie motor gaan myne wees! Hallelujah amen! Dit kom vir my. Ons wen die lotto in Jesus se naam.
As ek net genoeg geloof het, kan dit gedoen word. As ek net soort van die regte dinge sê. Met ander woorde: Eintlik hang dit ALLES van MY AF! My geloof – it’s up to me!!

Dis hier waar baie mense se geloof geskud word – want jy het so groot geword – dalk wil jy my nou afskryf – maar hou asb vas – ek sal jou deur dit praat – want hierdie is baie belangrik vir jou pad saam met die Here. ****As jy net genoeg geloof het – suiwer motiewe het – en jou verhoudings is in plek – sal God dit alles doen – .. Hy is my magic genie. Ek sit die geld in druk die knoppie. Ek kry presies wat ek bestel het!

JOHANNES 14:14 AFR83 “As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Nr 4: Ons moet verstaan dat God se wil saak maak. Sy Wil. Sy soewereine natuur. Sy goedheid. Sy karakter. Sy ewige plan. God se wil maak saak. Johannes, dieselfde Johannes wat sê jy kan enigiets kry wat jy voor bid in die naam van Jesus, het ook gesê dit in

1 JOH 5:14-15 “Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens Sy wil vra, Hy na ons luister. As ons dan met die wete leef dat Hy na ons luister, na wat ons ook al vra, weet ons ook dat Hy die versoek wat ons gevra het, toestaan.” …hoor jy.. “As ons vra enigiets vra volgens Sy wil,” Volgens Sy wil…. vra, sal Hy ons hoor.

Ons kan Hom NIE VRA net wat ons wil hê en eis dat Hy dit doen nie – dit maak ONS eintlik GOD – nie Hom nie. Nie volgens MY WIL NIE – maar volgens SY WIL. As ons dit verstaan, skielik maak ons vers in Joh 14:14, bietjie meer sin wanneer ons dit weer lees. Jesus het gesê, jy enigiets vra in My Naam. Hy sê: in My naam, en Ek sal dit doen. In My naam.

  • Maw: As ons na die Vader gaan en ons gebruik die Naam van Jesus, dan moet ons iets volgens die wil van God vra, of ons diskrediteer of misbruik die Naam van Jesus.

Laat ek dit so verduidelik: Illustrasie. Die generaal is my verwysing – in iemand se Naam! – kon ek doen wat ek wou en kry wat ek moes.

Wanneer ons na God toe gaan – gebruik ons die Naam van Jesus, – die enigste toegang tot die Vader. As gevolg van wat Jesus gedoen het, – Hy gee jou die reg om met God te praat – reg wat ons nie verdien het nie. Skielik besef ek – die gebruik van die naam van Jesus is ‘n massiewe verantwoordelikheid en voorreg. Ek het die voorreg om te gaan na die troon van genade as gevolg van wie Jesus is en wat Hy gedoen het. DIS NIE DIE SLEUTEL WAT DIE SLOT OOPSLUIT EN MY GEE WAT EK WIL HÊ NIE. Ek kom in verering van Jesus Christus wat vir my REEDS toegang gegee het tot die Vader.

Hier is wat gebeur: Ons bid, en soms doen God ‘n wonderwerk en soms nie. Die tragedie is te veel mense loop weg van God omdat God nie presies gedoen het wat hulle wou hê Hy moes doen. Ek dink aan Lerica – en die Waldo seuntjie – ons bid vir God – om ‘n wonderwerk te doen. Elke dag ons bid. God het nog nie die gebed beantwoord nie. (Kobus in die rolstoel)

Hier is wat jy nodig het om te weet. Dit is wat ek glo. Vandag wanneer ek gebid, glo ek steeds dat God haar kan genees. Maar selfs as Hy dit nie doen nie, glo ek steeds. Ek glo steeds. Ek glo steeds. Ek glo Hy kan en ek glo Hy sal. Maar selfs as Hy dit nie doen nie, glo ek steeds. Hoekom?

Omdat my geloof in God nie berus op wat Hy doen of nie doen nie.
My geloof in God berus op wat Jesus reeds gedoen het vir my op die kruis en die leë graf. Dit reeds vereffen. Rotsvas – onwrikbare.

As gebed slegs ‘n hulpmiddel is vir my om te kry wat ek wil hê, is dit eintlik ‘n belediging vir God. Dink net as ek net aan my aardse vader sê, “Pa, gee my dit. Pa, gee my dat. Pa, gee my dit. In die Weich naam, gee my dit. Gee my dit. Gee my dit. Gee my dit.” Wat doen dit? Dit maak my pa my dienaar, en God is nie my dienaar. Ek is sy dienaar. Ek is nie die hoofkarakter in die Woord. God is die belangrikste karakter in die skrif. As Hy nie doen wat ek wil hê Hy moet doen, maak dit Hom nie minder God nie. Dit breek nie my geloof nie, omdat my geloof nie gebaseer is op wat ek eis Hy moet doen of nie doen nie.
My geloof is gebaseer op Sy liefde en dat Hy Jesus vir ons gestuur het – dit het alles verander.

Enige iets wat ek vra in Sy Naam sal gebeur – Hoekom? Sodat my Vader in die hemel verheerlik kan word. Dit gaan alles oor Hom. Gebed is nie vir my om my wenslysie deur God te bereik nie – in die Naam van Jesus. Gebed is die weg waardeur ek God leer ken en waardeer ek eer aan Hom bring.

Die doel van my beantwoorde gebede is sodat God verheerlik kan word. Dis om my WIL ondergeskik aan Hom te stel. (Soos in die hemel, net so ook op die aarde) Met daardie begrip, hoop ek eintlik dat jou geloof gebou is. (nie om dit af te breek nie). Ek hoop jy bid vir groot dinge. Ek hoop dat jy God kan glo vir die onmoontlike. Ek hoop jy vertrou dat Hy sal.

Maar selfs as Hy nie, weet ek jy sal steeds glo – omdat jou geloof in God is –

Gebed: Vader, ons Bid dat u Heilige Gees ‘n genesende werk in soveel mense se lewens sal doen, veral vir diegene wat dalk teleurgesteld, of seergemaak is, God, vir diegene wat steeds bid vir iets betekenisvol. Ons vra U, wat net U kan wonderwerke doen – die onmoontlike doen.

Daar is dalk iets in jou lewe, wat krap, iets wat jy graag anders wil sien, ‘n verhouding genees, iemand met ‘n gesondheid probleem, ‘n finansiële probleem, ‘n werkverwante kwessie. Dit kan enige iets wees – dit het waarde vir jou – en God gee om vir jou!

Sommige het dalk al opgegee op gebed. Jy bid nie eers meer daaroor nie… Maar as jy glo dat God dit kan doen – begin self bid daaroor. Ander is dalk al bietjie mismoedig, bid dat jou geloof versterk sal word.

Dalk is daar iets in jou lewe dat jy wens God sou iets daaraan doen. Ek het Sy hulp nodig, Sy krag. Kerk toe kom is nie net vir insneak en uitsneak nie.
Vader, deur die Woord te hoor word ons geloof gebou en versterk – ons wil leef tot U eer. – Sodat U in alles en deur almal verheerlik sal word.

Related Posts