Gedagte oor God se liefde

Sondag 10 Feb:

https://youtu.be/W0dnIHwW3YI

Gedagte oor God se liefde

Die Woord: Is God se Woorde – vir die mensdom! Sy liefde vir die mens! Hoe kan ons dit van toepassing maak op ons lewe…
‭‭

JOHANNES‬ ‭11:1-5 –
“EN daar was ‘n man siek, Lasarus van Betánië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer, Lasarus, siek was. Die susters het toe na Hom gestuur en gesê: Here, hy vir wie U liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lasarus liefgehad.”‬‬‬‬‬‬

• Praat oor: Die een vir wie God liefhet!

Sê: Jy is die een wie Hy liefhet… (of wys)

Dankbaar: Kerk met goeie nuus – wonderlike plek – ons het meer goeie nuus nodig; As jy mismoedig ingekom het – hoop ek jy gaan hoopvol uit! Met jou kop neergeboë – hoop ek jy kan hom oplig!!

HARMONIE: Die beste lê nog voor!!

Gebed: Ons wil vandag daardie genade ervaar – u goedheid en liefde raaksien!

Het jy al daardie oomblik beleef – “in die hitte van die oomblik” iets sê – dan eintlik sê: Dis glad nie wat ek bedoel het nie…. – ek wil verskil – dalk is die teendeel waar – Dalk sê jy eintlik presies wat jy bedoel – in die hitte van die oomblik!

Vrou al vir jou gesê: Alles is fine!!?? En dan….

• Wanneer iets stresvol en gekompliseerd raak, sê jy eintlik presies wat jy glo oor jouself, of daardie liefde in jou lewe, jou familie – haar ma ens… – selfs oor God – die waarheid kom dan eintlik oor jou lippe.

Vir my bly die groot vraag: Hoe kan Retha my liefhê!

‘n Goeie terrein van die lewe wat dit ervaar word – is die huwelik, of in verhouding – al gehoor van die 5-tale van die liefde; liefdestale? – (soek jouself… – vertel paartjies in ‘n paar weke; dan het hulle 50-jaar om dit uit te figure.. Alwyn 57j).

• Woorde van bevestiging; liefde, lof en waardering;

• Diensdade – Optrede eerder as woorde;

Die ontvangs van Geskenke; –

• Gehaltetyd – onverdeelde aandag.

• Fisieke aanraking – dis intiem en naby – vashou – klou

Hoe jyself liefde voel – is gewoonlik hoe jy dit oordra!

Liefdestale – Jy het gewoonlik ‘n top 2/3 – Wat is myne? Fisiese aanraking; geskenke – en dan weer vat aan my!!

Die idee van liefdestale is om te connect met jou metgesel – beter verstaan!
Retha is Diensdade: Optrede eerder as woorde – solank ek doen, glimlag sy die hele dag!! Daarom het ons ‘n fees van ‘n tyd!! Ek doen, en dan vat sy net kort-kort aan my!!!

Gedagte oor God se liefde

DIE LEWE:
Wanneer die lewe op sy moeilikste raak – sê jy eintlik waaroor jy heeltyd dink – dit kom na die oppervlak toe – Dit gesien by Lerica-hulle!! – geen pretensie meer oor!

• Terug na die kort 5-verse: Maria en Martha is in daardie finale oomblik – daardie groot stres oomblik! Hulle geliefde broer is siek tot die dood – jy kan aflei uit die skrif – daar is niks meer wat hulle kon doen nie.

Net Een antwoord: Hulle het ‘n wonderwerk nodig – hulle ken DIE wonderwerker – en dis God! (Jy sien & beleef die waarheid in die hitte – en niks ander is meer belangrik nie)!!!

Hulle het Jesus nodig om Lasarus te red en te genees;

Hulle maak ‘n plan; – SKRYF ‘N NOTA en stuur dit saam met iemand! Jesus is ‘n hele ent weg van hulle… dit sal help dat Jesus kom!

Hier sien ons wat Martha en Maria glo oor God – in die hitte van die oomblik!! Lewe en dood – wat hulle werklik glo van Jesus; Onthou Martha Maria En Lasarus was die naaste familie wie Jesus op aarde gehad het, buiten sy eie familie. Jesus het baie tyd saam met hulle spandeer. En Lasarus is Jesus se vriend!

Die Woord: Het jy al gelees en self voltooi – self besluit wat waar staan……. dalk lees mens hulle boodskap – as : …….die een wie lief is vir U – is siek…
Lees gou weer – kort nota!!! “DIE EEN WIE U LIEFHET IS SIEK….”

• Verbeel jou: Net een nota om jou geliefde se lewe te red! Sal waarskynlik baie meer skryf – skoonma – kort – ek weet u is besig!! Dalk langer!!!!

Hulle skryf: HERE – DIE EEN WIE U LIEFHET IS SIEK – die einde

• WANT: Dis wat hulle glo!!!!! Wat God die meeste sal beweeg – is SY LIEFDE vir Lasarus – nie Lasarus se liefde vir Hom nie

Nuut dink: Self oor my verhouding met God – Wat is die fokus van die Evangelie? Wat God vir ons gedoen het deur Jesus Christus…die goeie nuus? Wat is dit? MENSE WAT GOD LIEFHET – OF GOD WAT MENS LIEFHET?

Dis duidelik; onomwonde; Bybelse konklusie – dis: God wat MENSE liefhet.

Hierdie kan jou uitkyk oor die lewe oor alles verander!! Joh 3:16 – Dit tref my:

Want die wêreld het God so liefgehad, dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het….
(*): God in Sy heerlikheid – sien ‘n wêreld wat soek en roep en hulle liefde verklaar – God dink en besluit: oorweeg; want die wêreld het Hom oortuig!! Ek sal my Seun stuur… DIS NIE DIE EVANGELIE NIE
‭‭

JOHANNES‬ ‭3:16‬ ‭AFR53‬‬ “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”‬‬‬‬‬‬‬‬

Want SO lief het God, nie net lief nie, SO LIEF! Ons kan gemaklik obsessief invoeg

God was so (obsessief) lief vir die wêreld – Joh 3:16
Dis eintlik verwarrend – (dink) – ons geliefde vers is verwarrend!!!!! Help my gou – Want SO (obsessief) lief het God…wie gehad? DIE WÊRELD! Wie is die wêreld??

• DIE WÊRELD: – SLEGTE, BOSE MENSE!
Joh 3:16 – Want So (obsessief) lief het God – slegte bose mense gehad…. – dat Hy Sy seun (mens laat word het) ….en kom sterf vir ….en dit raak erger – VIR WIE? Wie OOKAL – Elkeen – almal!!!!

My liefde / liefdestaal sê ek gee; maar jy moet waardeer; ek gee, maar jy moet aanraak – ek gee; maar jy moet verdien; ek gee, hoop jy gee ook! Presteer; dra wat ek vir jou gekoop het…. ens….

God se onbeskryflike obsessiewe liefde sê – Hy gee – vir wie ookal!

Hoe lyk die liefde? – ek verstaan dit nie – in wêreld se konteks nie.. – Dit lyk nie goed vir God nie? – die God wie ons “ken”

Ek verstaan nie!!! – Is God so lief vir slegte, bose mense – (*) en wat as hulle net altyd sleg en boos gaan bly? En U soek hulle – en baie van hulle gaan u nooit terug liefhê nie… tog kan u vooruit sien… aan Sy liefde is daar GEEN EINDE NIE!!!!!

God het die wêreld SO lief!!! Maak God sin???? NEE!!! Moes God ooit sin maak???? Nee – dis juis wat Hom God maak – Misterious –

As jy dink jy het dit uit-gefigure hoe lief Hy vir sekere slegte bose mense moet wees….. Dis nie God nie..
‭‭

JESAJA‬ ‭55:8-9‬ ‭“Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.”‬‬‬‬‬‬‬‬

God is lief vir slegte bose mense – selfs die wat sleg bly! Nee eers die hel was vir mense bedoel nie, maar vir die duiwel! Sy liefde eindig nooit nie! Is jy nie bly nie!

Die goeie nuus is dat ons niks kan doen of op geen program hoef te wees om God se liefde te wen nie. Die Fariseërs was juis meesters in sulke programme, soos wat Jesus se gelykenis in Lukas 18 van die tollenaar en die Fariseër illustreer.
Jesus vertel hoe die Fariseër sy jongste prestasies voor God opstapel: “ek vas 2 x per week; gee ’n volle tiende; pleeg nie egbreek nie…” Hoe meer goeie dinge ek doen, hoe meer moet God van my hou- dis sy godsdienstige filosofie.

JESUS VERSKIL HIERVAN.
Ons pogings sal ALTYD te min wees. Wat dan? Jesus vertel dat die tollenaar dit reg doen. Hy het net een sin op sy lippe – hy staan in die prentjie van die wêreld: “O God, wees my as sondaar genadig!” Wees my as slegte bose mens – genadig!

Dis oorgenoeg om God se hart te wen. God ontvang mense met oop arms wat voor Hom opdaag met niks anders nie as ’n lewe propvol gebreke, vermorste kanse en foute. Hy skryf al hulle oortredings af. Vir hulle wag daar ’n nuwe lewe van gehoorsaamheid en vryheid in Sy teenwoordigheid. God Self verklaar mense goed genoeg.

Maar wat is liefde sonder keuse??
Sonder keuse verloor ons die definisie van liefde!! God mishandel nie – Hy gee JOU, ALMAL, ELKEEN WAT WIL – die keuse

Jy kan die liefde van God kies – of verwerp!!!
‭‭

I JOHANNES‬ ‭4:10‬ ‭ “Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.”‬‬‬‬‬‬‬‬

GOD INISIEER – Die Bybel is oor God – in die begin was GOD!! Wie was God? Waar kom Hy vandaan? Hy het die begin begin en Hy was voor die begin – verstaan jy dit – nee – dit maak nie sin nie!!

Ek maak klaar – 65% connect nuut wanneer jy dit sê – ek sê weer!!!!

Maria Martha het in die nota gesê; “die een wie U liefhet” Die Fileio – die aardse liefde – hoe mense trou (2 koop in) – beste vriende – die wêreld draai om fileio –

Nota: Die een wie U liefhet en wie U terug liefhet is siek…… hulle dog dis fileoi
Maria, Martha – dink julle dis fileio – NEE NOOIT NIE!!

God het ‘n liefde wat net aan Hom behoort – kom uit God – en dit is nie wêreldse liefde – uit ‘n ander dimensie – uit Sy wese – Hy voel nie of wys nie liefde nie – Hy is liefde en dis Sy karakter – en Hy kan nie teen dit gaan nie

Hy is AGAPE – liefde wat absoluut niks terug nodig het nie – ON-kondisioneel – jaloers, obsessief!! Dit vat nie nee vir ‘n antwoord nie – dit GEE NOOIT OP NIE!

God AGAPE mense!!! God se onuitputlike liefde is vir die mens!!

• Hy sal nooit ophou liefhê nie – Hy kan nie ophou liefhê nie –
Hy kan nie keer nie – dis so groot! Die wêreld moet dit hoor – God het jou lief – Sy liefde bly staan vir altyd!!!!!!

As jou week begin! Mag jou gedagte nie jou liefde of jou prestasies wees nie – maar God se liefde vir jou!! Sy liefde stel nooit teleur nie – Sy liefde sal vir altyd bly!!!

Sy liefde dra my!!

Gedagte oor God se liefde

Related Posts