Elke Sondag om 9:15 by Hoërskool Bellville.

Kom raak deel van ons geloofsfamilie.
Lofprysing en Aanbidding en ‘n Heilige Gees ge-ïnspireerde boodskap uit Die Woord elke Sondag…
Ons volgende Erediens: