POSITIEF 2020 ENTOESIASTIES

https://youtu.be/XFcR4uC-iis

POSITIEF 2020
ENTOESIASTIES

 

EN – THEOUS
EN – IN
THEOUS – Theology / Teologie: – die studie oor God

 

1 KORINTIËRS 15:57-58 ‘Aan God kom ons dank toe – Hy wat aan ons die oorwinning oor die sonde en die dood gee deur Jesus Christus ons Here! Dus, my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd.’ 58 ….. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless.

 

EFESIËRS 6:7 ‘Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie.’

 

KOLOSSENSE 3:23 ‘Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie.’

 

Die ‘EN THEOUS’ van DAWID.

 

1 SAMUEL 17:45-46 ‘Maar Dawid skree terug: “Jy kom na my toe met ’n swaard en ’n spies en ’n lans, maar ek kom na jou toe in die Naam van die Here, die Almagtige, die God van die magte van Israel wat jy staan en beledig. Vandag gee die Here jou oor in my mag. Ek sal jou doodmaak, jou kop afkap, en die lyke van die Filistynse leër vir die roofvoëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee.’

II SAMUEL 6:14 ‘Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here ; en Dawid was omgord met ‘n linne skouerkleed.’

1 SAMUEL 17:48-49 ‘Die Filistyn het al nader gekom, maar Dawid het hom vinnig tegemoetgegaan. Hy steek sy hand in sy slingersak, vat ’n klip daaruit, gooi dit met sy slingervel en tref die voorkop van die Filistyn. Die klip het in sy kop ingedring en hy het met sy gesig vooroor op die grond geval.’

 

2 SAMUEL 11:1-2 ‘Die volgende lente, die tyd waarin die konings gewoonlik gaan veg, het Dawid vir Joab en sy manskappe, asook die hele leër van Israel gestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba gaan beleër. Dawid het in Jerusalem agtergebly.’

 

…Een namiddag, nadat hy gerus het, het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis rondgeloop. Van die dak af sien hy ’n besonder mooi vrou wat besig was om te bad.’

 

OPENBARING 2:4-5 ‘Maar Ek het hierdie klag teen jou: dat jy jou eerste liefde versaak het. Dink terug aan hoe ver jy uitgesak het en kom tot inkeer, en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het.’

 

II SAMUEL 12:7 ‘Toe sê Natan vir Dawid: U is die man! So sê die Here , die God van Israel: Ék het jou as koning gesalf oor Israel, en Ék het jou gered uit die hand van Saul; ‘

 

PSALMS 51:10,12 ‘Gee my tog weer blydskap en vreugde; …….Skep vir my ’n rein hart, o God. Gee my ’n nuwe, standvastige gees.’

 

EFESIËRS 6:7 ‘Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie.’

Related Posts