Ek kies Jesus.

Ons herdenk Sondag Jesus se intog in Jerusalem! Hierdie Oorwinnaar wat die stad binnekom, maar Hy lyk anders as ander konings! Want Hy is anders! Sondag hoor ons die luide “Hosanna vir die Seun van Dawid!” … en Vrydag hoor ons… “Kruisig hom! Kruisig hom!” Palm Sondag nooi elkeen van ons IN die verhaal in, van JESUS; Ons koning; en Sy lewe oppad na die kruis. Van ‘n Jesus wat sê: Leer van my; Ek is sagmoedig en nederig van hart! En dan word ons elkeen met die groot vraag gekonfronteer: Leef jy reg met Hom? Het jy Jesus gekies? Waarom Jesus Christus?

Related Posts