Ek gee op – om te vergelyk

https://youtu.be/6SH7y_KYoBU

Deur Hugo Weich

Hoe het ek op vergelyk afgekom….? Die Jones het my gehelp…

  • Dis moeilik om vergenoegdte wees as jy min het – en bykans onmoontlik as jy baie het!
  • ‘n Slim man het êrens gesê: Hulle wat weet dat genoeg genoeg is, sal altyd genoeg hê.

 Daar is ‘n paar kategorieë –

Besittings: Die eerste een het ek gevind ons vergelyk “besittings” Kyk maar na jou mtor, jy’t gedog jy het die nuutste laaste model, net om by die robot te staan en die nuwe IX trek langs jou in – kyk hierdie een, hy lyk beter as myne…. – so ons vergelyk ‘n bietjie

Dalk die huis, is dit groot genoeg?  Lyk dit goed genoeg?  Om nie van die meubels te praat nie.  Dalk moet ons iets groter maak, of aanbou.  En moenie waag om na ‘n skou huis te gaan nie – dit floor jou heeltemal.  Voor jy jou kon kry vergeleyk jy dit wat ander het….

Voorkoms: Die tweede ding wat ons ook vergelyk is “voorkoms” – doen ons nie?  Dames– julle hare, lyk dit goed, lyk dit so gesond en fluffy soos die meisie op die shampoo bottel; soos in die advertensie – as sy hom so gooi… Manne, ons het nie eintlik die probleem nie – ons vergelyk maar of ons het of nie het nie.   Manne – om nie van die lywe te praat nie.  Die spiere.  Die bo-arms, kort hempde – die lyf – ons vergelyk….

Optrede: Dis ook ‘n platform van vergelyk.  Dalk sommer by die werk – my verkope lyk nie soos daardie persoon in Gauteng streek nie; En ek weet ek werk net so hard soos hy, of selfs harder.  Waarom lyk hulle nie so goed nie?  Dit maak nie sin nie?

Dalk is jy ‘n moeder, jy sien die ander vrou in kom, die kids lyk goed, die hare is in bollatjies, almal lyk rustig en kalm en jou hele wêreld val uitmekaar en die kinders lyk maar half aangetrek, want hulle het dit self gedoen – en jy dink – ek is ‘n terrible ma – wat is fout met my?

Ons vergelyk in alle soorte areas van ons lewens ons OPTREDES.  Dalk kan jy hierdie aftik?  Ek vergelyk in optrede…..  (Joyce, ens)

Omstandighede: Dis die laaste een wat ek wil uitsonder.  Swangerskap – waarom word ons nie swanger nie – ons doen alles reg?

Jy wens jy is getroud – dalk is jy in die kategorie: “I’m always a brides maid, never a bride”  – jy wag vir meneer die regte een, maar al die ander meisies rondom jou kry hulle.  Of dit is dalk net die plek waar jy nou is – die plek waar jy nou in jou lewe is. Jy’s nie daar waar jy gedink het jy gaan wees nie?

Jy sien mense van jou ouderdom – jy was nog saam hule op universiteit of skool, of dalk jou mede werkers, en jy sien hoe hulle aanbeweeg het in die lewe.   – En jou gebed raak: Here, wanneeer kry ek my break?

FBhelp vreeslik baie met vergelyk – dis ‘n platform van vergelyk.  Ek sien hulle – ander predikante met verlof, en ek vergelyk….. – is dit dalk ook jy? Vergelyk jy omstandighede?

“Die feit is dat om te vergelyk elke aspek van ons denke in soveel verskillende fasette van ons lewe deurdring”

Ons vergelyk die heeltyd – ek is nie so suksesvol soos hy nie, kyk hoe lyk sy, waar pas ek in – waar is ek op ‘n skaal van 1-10?

Waarom haat God dit as ons vergelyk?  

Dis die vraag wat ek graag so aan die einde van die reeks wil antwoord.  Ons gaan na so 3-plekke uit die Woord kyk en sien waarom God dit haat.  En dan:

Wat kan ons doen – wat sal ons help om nie meer te vergelyk nie?

(1) Waarom haat God as ons vergelyk – VERGELYK, maak tevredenheid in my dood –

Die Apostel Paulus sê:   “Ons waag dit nie om ons in te deel of te vergelykmet “sekere mense” wat hulleself aanbeveel nie. Hulle het regtig nie insig nie; hulle meet hulleself aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulleself net onder mekaar.”  2 KORINTIËRS 10:12 NLV

Moenie dit waag nie– die woord kom altyd met ‘n bietjie oemf… moenie waag om by die deur in te kom nie – moenie waag om oor daardie streep te trap nie….

Waarom gebruik Paulus sterk taal– want hy weet as ons VERGELYK – steel dit ons vreugde, dit steel ons roepingsdoel, dit kan jou huwelik steel…  Daarom is hy baie ernstig:

Hulle het regtig nie insig nie – mooi manier om te sê mense wat hulle aanbeveel is eintlik nie slim nie.  So bietjie stupid – waarom sê jy so?  Hy verstaan iets: Dat sukses in die lewe nie ‘n kwessie is van ek is minderwaardig of ek is beter as iemand anders. Dit is nie ‘n balanseerskaal nie. Sukses is wanneer ek is wie God wil hê ek moet wees – en nie wie jy wens jy was nie.

·      Sukses gaan oor wat God wil hê jy moet wees en nie wie jy wil hê jy was nie.

Jy sien – wat gebeur as jy vergelyk– jy bou ‘n lugkasteel van iemand anders – skets: ek hou van sy persoonlikheid – as ek dit gehad het – sy is so snaaks en oulik, haar hare is so cool – man – sy lyf – six pak – en gebou, en hulle kinders, so gehoorsaam – so suksesvol – kyk hulle huis en kar – al hierdie insette gebruik ons om ‘n lugkasteel te bou – wat nie bestaan nie – wat nie werklik is nie – en dit word die persoon wie ek WENS ek is – en dit keer dat ons kan wees wie GOD ONS gemaak het – jy met jou unieke menswees.

Vir die vrouens dink ek dit is nog swaarder – die “beelde” wat geskep word op tydskrif voorblaaie – gefotoshop, airbrushed, nie eers werklik real nie….  Maar wat gebeur?

Ons begin vergelyk – en in dit maak dit die eintlike teveredenheid in ons dood.  Waarom haar God dit wanneer ons vergelyk?  Dit maak die tevredenheid in ons dood.

(2) Die tweede ding:vergelyking maak ons trots.  (prideful) Kyk die storie in Lukas 18 – Ditgaan oor ‘n gebed: Hy vertel die storie van die fariseer wat ‘n geestelike leier in die kerk was – ‘n leermeester van sy dag – en hy bid…..  hy begin te bid en dit gebeur:

LUKAS 18:11-12 “En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie — rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry.”

Vergelyking op sy beste – en om so te bid!!??  Maar weet jy wat – ons doen dit gereeld.  Miskien nie in ons gebede nie – maar dalk baie in ons gedagtes.  Kom ek help – as jy dink jy is nie so nie.  ‘n Voorbeeld: Jy stap in die gange van ‘n supermark – jy hoor die groot lawaai en om die hoek le klein Victorie en draai soos ‘n tolletjie in die rondte – wat gebeur???

Sy wil ‘n speelding hê -die moeder is verwilder – jou gedagte is daardie kind moet dissipline kry – as dit myne was het ek haar gegryp – my kinders sal dit nooit doen nie…   Baie keer nog is die mense wat dit sê – mense wat nie ‘n 3 of 4-jarige in die huis het nie. Wat gebeur – ons kyk na hulle omstandighede en dink of sê: ek sal dit nooit doen nie!!

Of – ek dit het al met my gebeur – kyk daardie mense – ek kan nie glo hulle rook ie – weet hulle nie dat ons liggame ‘n temel van God is nie – en dat ons vir ons liggaam moet sorg – gee my nog ‘n hamburger asb….

Wat eintlik gebeur wanneer ons vergelyk – met ander, maak ons trots, hoogmoedig.

C.S. Lewis het dit so gestel – en ek hou daarvan:

We say that people are proud of being rich, or clever, or good-looking, but they’re  really not. He says, they’re proud of being richer, or cleverer, or better-looking than others. If everyone else became equally rich, or clever, or good-looking, there would be nothing to be proud about.

Waarom haat God dat ons vergelyk – dit maak die tevredenheid binne ons dood.

  • Dieeerste dingis is dat vergelyking ons TROTS maak;
  • Dietweede gedagteis dat vergelyking ons gegrief, of haatdraend.

Kom ons kyk wat sê die Woord daarvan: 1 Samuel:    “Toe Dawid teruggekom het nadat hy die Filistyn verslaan het en Saul-hulle op pad was huis toe, het die vroue van al die dorpe van Israel uitgegaan om te sing, en die danseresse het koning Saul tegemoet gegaan met tamboeryne en driesnarige musiekinstrumente en met gejubel. Die vroue het gedans en gesing: “Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende!” Daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval nie en hy het gesê: “Aan Dawid het hulle tienduisende gegee en aan my duisende. Die koningskap sal ook nog syne word!” Van toe af het Saul vir Dawid gewantrou.”   1 SAMUEL 18:6-9 AFR83

Net gou – wie was Dawid– hy het Goliat verslaan toe Saul en sy manne nie kon nie – Dawid was ‘n jongman met ‘n slingervel – Het hy die reus verslaan – hy het op God vertrou – na jou kom ek in die naam van die Here van die leerskare – Dawid het vir Saul met die harp gespeel as bose magte hom oorweldig.  Hy het die koning gedien – sy loaliteit was eg. Dis die Dawid van wie ek praat…..

Kyk wat gebeur:  die vroue het kom dans en sing…..

Die Bybel sê Saul was baie kwaad – van daardie oomblik was hy haatdraend / gegrief / in wantroue… teenoor Dawid.

Die gevaar– as jy vergelyk, kan dit jou na ‘n plek vat waar jy haatdraend gegrief raak… wanneer ons vergelyk – dis wat gebeur – ons verag God se goedheid in ander mense se lewens – en mis die guns en heerlikheid van God in ons eie lewens.

Dis wat met Saul gebeur het – hy gee nie om dat Dawid die reus namens hom verslaan het nie – en dat hy die koning gedien het nie – dit het nie saak gemaak nie – AL WAT HY HOOR is dat Dawid die loflied kry oor tienduisende en hy net oor duisende!!

Saul het woedend geword, en soos die Skrif sê, en hy kon nie sien nie – hy kon nie bly wees vir Dawid nie – in ander woorde – Saul verag God se goedheid in Dawid se lewen – en mis die guns en heerlikheid van God in sy eie lewen.

Wat het Saul gehad om oor dankbaar te wees? Hy was die Koning! Hy kan doen wat hy ookal wil – waar hy wil.  Hy is koning. Maar hy ignoreer daardie gedagte – en dit is wat ons ook doen –

Ons laat toe dat die kanker van VERGELYKING en ons van binne af opvreet– ons begin die idee verag dat God se goedheid in iemand anders se lewe skitter en in dieselfde proses sien ons nie die goedheid van God in ons eie lewens raak nie.

VERGELYKINGis ‘n baie ernstige probleem – en ons sal moet leer om dit te oorkom!  Hoe doen ons dit – hier is ‘n paar gedagtes:  as ons dit inneem – toelaat dat die Gees op die grond van ons harte kom inplant – kan ons verander en ophou om te vergelyk.

Jy moet weet WAT jy HET!

Skryf dit neer op jou hart!  Jy moet weet wat jy het.  Sien dit in Filipense 4:11   – Paulus het dit onder huisarres geskryf – so baie van sy VRYHEID was beperk – hy moes IN SY HUIS bly – Hy kon nie gaan doen wat hy wil en war hy wou nie.  En hy skryf hierdie woorde:

“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te weesmet die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.”  FILIPPENSE 4:11-13 AFR53

Hy skryf dit nie uit gebrek nie.  Ek het geleer om vergenoegd te wees.

Jy moet verstaan – om vergenoegd te wees gebeur nie net oornag nie – jy staan op en jy is vergenoegd nie – ek het nou die beste apple produk, die beste kar en huis – ek vergelyk nie meer nie – ek is vergenoegd….

Nee – dit is iets wat geleer moet word!!  Wat beteken dit?  Dit beteken dat deur ‘n proses saam met God – leer ons ‘n geheim – Ons leer om vergenoegd te wees.

Hoe gebeur dit in die regte lewe – ons dag tot dag lewe – Ons het ‘n geestelike vyand – die duiwel – lig en duisternis – hy hou daarvan om gedagtes in ons kop te sit – “jy weet jy verdien eintlik dit, jy moet ook eintlik daardie ding hê”  al hierdie gedagtes…

thoughts in your head like, “Well you know, you really do this you know, and really you deserve better than this,” And all of these kinds of thoughts. Wat jy moet doen, sê die Skrif, jy moet stop, jy moet daardie gedagte gevange neem en gehoorsaam maak, dit in ballingskap neem en gehoorsaam aan Christus. Hoe doen ek dit?

Jy moet daagliks tyd in die Woord van die Here deurbring anders gaan jy hiermee sukkel.  Want die Waarheid is in die skrif – die vervulling is in die Woord. 

Dis ‘n leerproses saam met Christus en Sy Woord –

So Paulus sê:  … ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek het die geheim ontdek – geleer…..

Die geheim van wat????  Help my:    om vergenoegd te wees in al my omstandighede – of ek gevoed, of honger is – of ek baie of min het.  WANT – Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.”

Ek wonder waar ek sou wees –my studies voltooi – besigheid êrens – sien verslawings breek – mense wat vry raak van alkohollisme – huwelike wat gered word – mense wat heel word – gesond word – omdat God in hulle lewens is – mense wat verander – die Woord nader trek – saam bid – ek kon al hierdie gemis het as ek moes vergelyk – as vergelyking die tevredenheid in my kom doodmaak het – of my haatdraend teenoor ander gemaak het –

Wat beteken dit vir jou?  Jy moet dit self uitklaar; dalk dink jy ek moet agter daardie ding aangaan – ek moet net harder werk – dan kan ek ook een hê, en dan die groter huis, met die swembad – en dit word net meer en meer en meer…

Dalk kan al daardie tyd eintlik saam met jou familie wees – en mis jy nie uit op al die krieket en danslesse van die kids nie, en mis jy nie die anneversary nie…want jy raak so oorweldig deur alles wat NOG MOET – dat jy God SE BESTE VIR JOU MISKYK.  Want onthou – sukses gaan nie oor superior wees, of minderwaardig wees nie – dis om te wees WIE GOD wil hê jy moet wees, en nie wie jy WENS JY WAS NIE.

Eerste gedagte oor hoe ons hierdie vergelykende kanker doodmaak, is ons weet wat ons het.

Tweede gedagte: Jy moet weet wie jy is!

“Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.”   EFÉSIËRS 2:10 AFR53

 Want ons is SY MAAKSEL!!  Ons is God se Handewerk!!

Wat beteken dit? Dit beteken jy is GOD se handewerk!!  Jy is gebore in die gedagte van die Skepper van die heelal.  Jy is toegerus met gawes, en talente, dinge wat Hy wil hê jy moet raaksien.  Hy het jou IN ‘n spesifieke plek geplaas wat jou help om ‘n ambassadeer van Sy liefde, Sy waarheid te wees – As Sy handewerk gemaak, deur Jesus Christus, om goed te doen – die werke wat God vooruit vir jou beplan het om te doen.

Ek bid dat jy sal verstaan WIE jy is – want as jy weet WIE jy in Christus is, dan weet jy WIE JY NIE HOEF TE WEES NIE!

Wees wie God jou gemaak het – en vind tevredenheid daarin – daarmee.

Koningskinders!!   Vandag is my gebed – dat jy saam my SAL OPGEE – Gee op – om te vergelyk.     Verskoning  Klagtes    Vrees    Vergelyk

Related Posts