Die waarde van onderskeiding?

??? ?????? ??? ?????????????? Hier in Pinkstertyd gaan Rocco en René gesels oor “Onderskeiding” – ‘n Gawe van die Heilige Gees wat ons so baie op ons pad saam met Christus kan help. Dit help ons om die lewe dalk “beter te verstaan” en om vinniger uit te kom by wat “reg of verkeerd” is. ROMEINE 12:2 ‘Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.’

Related Posts