Die mense van die kerk.

Ek praat Sondag oor “die mense van die kerk” En as ek oor die mense van die kerk praat – dan sidder ek, of ek slaan ‘n koue sweet uit, wanneer ek oor Jesus en die kerk van die Bybel lees…. en ek dink aan hoe die kerk van vandag lyk. Dis in ‘n sekere sin ver van mekaar verwyder… Wat kan ons by Jesus leer. Of in die Woord leer – oor “hoe” ek, of hoe “my kerkmense” lyk, en wat kan ons doen om dit te vier of dit te verander? Kan ons nog steeds ‘n Geloofsgemeenskap wees waar Jesus die sentrale fokuspunt is van verheerliking; ‘n plek waar almal welkom is en waarheen almal uitgenooi word! Waar almal met liefde gelei en geleer word om toegewyde volgelinge van Jesus Christus te word. Moenie Sondag mis nie! Ek sien uit om wonderlike waarhede met jou te deel.

Related Posts