Die Liefde is… onvoorwaardelik en onbeperk!

Die Bybelse woord vir God se liefde vir die mens is afgelei van die Griekse woord “Agape”. Dit beteken letterlik “onselfsugtige en onvoorwaardelike liefde teenoor iemand.” ‘n Ander beskrywing van Agape liefde definieer dit so: “Rein, opofferende liefde wat intensioneel net die beste en die mooiste vir iemand anders begeer.” Skriftuurlik is dit heeltemal korrek om te sê dat die liefde van God “onvoorwaardelik” is, want ons weet dat daar absoluut niks is wat ek of jy ooit sou kon DOEN om God se liefde te verdien nie. Maar, dit is ook ‘n gevaarlike stelling om te maak… Luister eerskomende Sondag hoe Francois praat oor die ONVOORWAARDELIKE EN ONBEPERKTE LIEFDE VAN GOD teenoor die mens en hoekom sommige mense hierdie stelling heeltemal verkeerd kan interpreteer.

Related Posts