Die effek van ‘n Geesvervulde lewe.

https://youtu.be/7Cu5tefJdgg

6 Januarie – Nuwejaar boodskap

Harmonie: ‘n Leefstyl Keuse

Tema: Die effek van ‘n Geesvervulde lewe.

Kom ek vertel vir jou ‘n storie:
‘n Man loop in die veld en kom by ‘n hoop droë bene, geraamtes van afgestorwe mense. Die bene lê in ‘n oop gat, die son skroei al vir jare daaroor. Daar is geen vel, geen hare, niks – dis net bene.

• Wat dink jy? Sien die man enige lewe in die bene?
Sal dit ooit weer mense kan word?
En dan … dan begin hy met die bene praat.
Ewe skielik is daar ‘n gerammel, die bene skuif na mekaar toe, elkeen na die res van die oorspronklike liggaam toe. Die man kyk verstom hoe senings, vleis en vel oor die bene begin vorm, en skielik begin hulle opstaan!
Skrikwekkend! Haarrysend! Klink soos ‘n verhaal uit ‘n riller. Glo jy flieks waarin jy sulke goed sien? Natuurlik nie, maar dit klink na ‘n lekker een vir ‘n laatnag kampvuurstorie.

• Is dit moeilik om hiérdie storie te glo? Moet nooit God se grootheid beperk nie!
Jy het seker ook al gesien hoe hopelose saak dit is om iets wat dood is aan die lewe te probeer kry. Dink maar net aan ʼn potplant (bonzai) wat as gevolg van te min water dood is. Die blare hang pap en lyk dof en uitgedroog. Jy gee water en probeer alles om die plant weer aan die gang te kry, maar alles is tevergeefs. Jy kan maar los. Die enigste raad is: Haal die plant uit en plant ʼn nuwe lewende een in sy plek.

• My eie storie van die Figus boom van Napier…. (this indicate we are family in Christ – it won`t die….)
Esegiël 37:1-14
1 Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne-in ‘n laagte. Die laagte was vol bene.
2 Die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog.
3 Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.”
4 Hy sê toe vir my: “Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene!
5 So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe:
6 Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal Ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”
7 Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek ‘n gedreun: die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas.
8 Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie.
9 Toe sê die Here vir my: “Praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees: So sê die Here my God: Kom uit die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe.”
10 Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was ‘n baie groot menigte.
11 Die Here het vir my gesê: “Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: ‘Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons.’
12 Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God: Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en Ek sal julle terugbring na die land Israel toe.
13 Wanneer Ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat Ek die Here is.
14 Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat Ek die Here is. Ek het dit gesê en Ek sal dit doen,” sê die Here.

… (1) dan sal julle besef dat Ek die Here is. (2) Ek het dit gesê, (3) en Ek sal dit doen.
Waar was Esegiël: Toe die Here sy profeet, Esegiël, hierdie gesig van die droë beendere laat sien het, was hy in Babel saam met die Israeliete wat as ballinge weggevoer is. Die mense was verslae en moedeloos. Koning Nebukadnesar van Babel se leërmag het Jerusalem finaal verwoes. Die tempel is afgebreek, die mure is stukkend. Net ‘n murasie het oorgebly van die stad met sy paleise en torings. Vir die ballinge was daar skynbaar nie ‘n toekoms nie.
Die volk Israel was vir alle praktiese doeleindes dood.
(*)Maar God stuur sy profeet na hulle toe. (*)Hy moes vir die volk gaan preek.
Esegiël het goed besef dit was ‘n bomenslike taak. Sy eie worsteling: Wat moes hy vir hierdie mense sê? Watter hoop kon hy hulle gee?
• Dis nie ‘n gelykenis nie, maar ‘n Geestelike ervaring. Soos gisteraand se droom: Geboorte in die kerk…
Moet nooit die werking van GOD se GEES onderskat nie! Dit is die Gees van God wat lewe gee. Glo jy nog dat God die vermoë het om so iets letterlik te doen?

• Onthou jy nog dat die grafte oopgegaan het toe Jesus sterf?
Matt 27:52: Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek, en hulle het uit hulle grafte uitgegaan, waarna hulle aan baie mense verskyn het. Die Gees van God is só kragtig dat dit lewe in dooie bene bring. Glo jy dit? Dis dieselfde Gees wat in jou is.
Es 37:3 Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?
Wat sou JY antwoord? Esegiël sê: “nee, dit weet net U, Here my God”. Goeiste, ‘n man moet darem regtig baie geloof hê om dit te glo.
Luister na die Here se opdrag:
1. PREEK VIR DIE DROË BEENDERE:
Kom ons lees weer vers 4: “Toe sê die Here vir my: Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here droë bene!”
Die Here verwag van sy profeet om ʼn skynbaar dom en sinnelose ding te doen. Hy moet vir droë, dooie bene preek. Bene wat nie kan hoor nie en nie kan voel nie. Los dooi goed uit! Jy kan niks doen nie! Nou verwag die Here van sy profeet om ‘n baie onlogiese ding te doen. Esegiël moet inderwaarheid van homself ʼn gek maak. As iemand na hom sou kyk, sou hulle dink sy kop werk nie lekker nie. Hy preek vir ʼn vallei vol doodsbeendere.

• Hoor die Woord van die Here droë bene!”
Self: Praktiese belewenis! Voor “wat” staan jy dalk vandag wat jy weet – hierdie saak voor my is soos ‘n hoop dooie bene – toekoms, werk, huwelik, finansies, Januarie, deurbraak, gebedslewe, 2019……; as jy niks anders het om aan te dink nie – ons land ook vol droë bene. Hooploos, vleisloos, Geesloos. Goddeloos. Sjoe, dit klink neerdrukkend, maar dit is tog wel so op baie plekke in die wêreld. Dis die slegte nuus.
Die uitdaging: IS jy bereid om half gekkig vir jou doodsbeendere te sê: Hoor die Woord van die Here! Wat bedoel jy Hugo? Doen dit! Tree op! Maak ‘n plan! Dit self gedoen hierdie week: Hoor die Woord van die Here…oor die Gemeente; oor ons Jongmense; oor ons matrikulante; oor die Skool; oor die kinderkerk; oor die groei van die gemeente; oor mense wat Geestelik moet ontwaak!!!! Oor die kerk se finansies; oor my persoonlike finansies…
Die volgorde is interessant: Esegiël het eers net vir die bene gesê dat God die lewe in hulle gaan teruggee, en daarna praat Esegiël met die Gees, en roep die Gees uit die vier windstreke. Dan kom die lewe.
Hy sê in vers 12: “Dan sal julle besef dat Ek die Here is” Jy sien, al is ‘n saak – die ene droë bene, gee God nooit op op Sy kinders nie. Al is die saak hóé uitgedroog en leweloos, kan God deur Sy Heilige Gees (*)lewe daarin blaas, (*)nuwe dinge doen, (*)harte van klip vervang met harte van vlees. (*)Hy bring weer herstel, (*)hy kán weer oprig. (*)Hy bring weer hoop, want Hy is lewe. Besef julle dat Hy die Here is!!!
Dit maak nie saak hóé droog die bene is nie, as die Gees van God daaroor waai, kom daar lewe. Die Gees van God bring lewe!
Kind van God – dit maak nie saak wat jou situasie is nie….. Daar staan 5 keer dat die Gees van God gaan maak dat hierdie bene lewe. Net Hy bring lewe.

5 x Die Gees van God gaan maak dat hierdie bene lewe!!
• As dit van my gaan vra in 2019 – VANDAG om vir my situasie te preek en te sê: Hoor die Woord van die Here!!!
• As dit van my gaan vra om 5 x vir my situasie te sê: Die Gees van God gaan maak dat hierdie bene lewe!!

Miskien is ek en jy nie per definisie profete nie, maar hierdie opdrag is vir jou en my.
Ons wêreld is vol doodsbeendere. Rondom ons is duisende mense wat geestelik dood is. Daarom is daar soveel haat, geweld, misdaad en korrupsie. Die mense is geestelik dood in hulle sonde. En ons kan onder leiding van die Here iets daaraan doen.
Ons as kerk is mos die Here se profete. Ons moet vir die geestelik dooies gaan preek. HOOR DIE WOORD VAN DIE HERE! Vir mense wat skynbaar nie kan of wil hoor nie. Ja, dit lyk na ‘n sinlose optrede wat geen resultaat kan lewer nie.
Dit is die Here se opdrag. Dit mag vir ons na ʼn onsinnige opdrag lyk, maar dit is hoe die Here werk. In 1 Kor. 1:21 skryf die apostel Paulus: “Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking WAT VIR DIE WÊRELD ONSIN IS, dié te red wat glo”
Esegiël besef daar moet nog iets gebeur.
As die Heilige Gees nie daar is nie, is daar nog nie lewe nie. Die Heilige Gees skep lewe.
Dit is belangrik dat ons elkeen na ons eie lewe sal kyk. Is daar nie in ons lewe bloot net goeie orde en struktuur nie? Is daar werklik lewe – geestelike lewe?
Die kerk word dikwels van louheid en liefdeloosheid beskuldig, want alles lyk uiterlik reg, maar daar is nie lewe in nie. Dink maar hoe die Here self in Openbaring sy kerk, die sewe gemeentes in Klein- Asië vermaan omdat hulle liefdeloos en lou geword het. Hy sê selfs dat van daardie gemeentes die naam het dat hulle lewe, maar intussen heers daar doodsheid en ʼn koudheid.
Kalenders: ʼn Vol gemeente program en allerhande kerklike bedrywighede soos eredienste, vergaderings asook gemeente funksies en fondsinsamelingsprojekte waarborg nie lewe nie.
Hier MAG NIE ‘n geestelik doodsheid in ons wees nie.
Die Here soek, lewende harte! Hy soek geloofsdade. En dit kan net kom as die Heilige Gees in jou lewe werk – en jy beskikbaar is as daardie kanaal. Sonder die nuwe lewe in Christus, wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees bewerk word, bly die toekoms duister en ervaar jy ʼn gevoel van hopeloosheid. Dan oorweldig die ellende van hierdie sondige wêreld jou. Dan sien jy net doodsbeendere.
Maar wanneer jy deur God se Gees lewend gemaak word, begin jy geestelik lewe.
Dan eers hoor jy die duidelike opdrag: Dan begin jy ook dooie goed aanspreek!!! Dan roep jy ook die Gees nader!!
Vir elkeen wat geestelik begin lewe, skep die Here ‘n toekoms.

• Kerk van die Here: Hoor die Woord van die Here!!!

• Die Gees van die Here maak dat hierdie bene (ons) lewe!! X 5

Die effek van ‘n Geesvervulde lewe.

https://youtu.be/7Cu5tefJdgg

Related Posts