Hoe verstaan ek…oordeel?

Deur Hugo Weich

Opgewonde oor deel 2 – hoe verstaan ek?  Ons kyk in die reeks na die mees misbruikte skrifte in die Woord – Kom ons praat gou oor volgende week se vers, Heel waarskynlik een van die mees gewilde verse in die Bybel – As jy ooit op jou koffiebeker, jou kinders se foto raampie, of die yskas se deur ‘n vers gehad het was dit hierdie een.  Jeremia 29:11….. “Ek weet wat Ek vir julle beplan het,” sê die Here. “Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê.”

Hoeveel van julle hoe van die vers?  Wonderlik!! So ek gaan nie die vreugde en die mooi van die vers vir jou wegneem nie – maar ons gaan kyk wat die skrif oor daardie vers sê.  So moenie jou koffie beker weggooi nie – as ons klaar is gaan jy waarskynlik die versie nog meer liefhê as voorheen.

Vandag: Heel waarskynlik die mees aangehaalde Bybel versie deur nie gelowiges – en selfs ook die meer gewilde een onder Christene. Dis weer die woorde van Jesus: Matt 7:1-2 AFR83“Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.”  Matt 7:1-2 NLV   “Hou op om ’n oordeel oor ander uit te spreek. Dan sal God ook nie ’n oordeel oor julle uitspreek nie. Hy sal julle beoordeel soos julle ander beoordeel. Die kriterium waarmee julle oordeel, sal ook vir júlle gebruik word.”

Die woorde word normaalweg nie saggies oorgedra nie – altyd met attitude.  Moenie oordeel nie – moenie my judgenie!

Met ander woorde: Jy het geen reg om vir my te sê HOE ek moet lewe nie!  Almal het maar dieselfde probleme – Napier Ds se vrou – my sonde brand ten minste uit!   Moenie oordeel nie.  Wat ek doen het niks met jou te make nie!

Ek gaan skat dat diteen van die mees diepgaande waardes in kultuur vandag is. Verdra alles, enige soort gedrag, enige waarde stelsel, elke soort geloof stelsel. Jy het geen reg om te sê as iets reg of verkeerd is. Moenie oordeel nie, of jy sal beoordeel word.

Dis terrible as jy die een is wat beoordeel word – was jy al valslik beoordeel.    Voorbeeld – dis erg om geoordeel te word.   Dis geen geheim nie – dis hierdie gedagte  – die nommer 1 rede wat nie-Christene wegdryf van Christene af.  Julle christene is so judgemental.  Julle oordeel ons altyd.  Kastig so nougeset – vol kritiek en oordeel.  Jesus sê: “Moenie oordeel, sodat julle nie geoordeel word nie”

Is dit presies wat Jesus bedoel het toe Hy dit gesê het?  In ander woorde: As dit waar is: kan mens dit erg vereenvoudig en sê dat nie eers ‘n onderwyser of debat beoordelaar het die reg om ‘n opstel te beoordeel nie.  Wie is jy om te sê of ek ‘n A of ‘n D is.  Jy het geen reg volgens die skrif om my papier te beoordeel nie!

Nog verder vat – dan kan regters en juries ook nie oordeel nie – en ‘n rower verantwoordbaar hou vir sy dade nie.  ‘n Polisieman kan nie vi rjou sê dat jy aan die verkeerde kant van di epad gery het nie.  Wie is jy om my te judge???  Dit voel lekkerder aan hierdie kant!!!    Dink julle dit is wat Jesus hiermee bedoel het?

Ek dink jy gaan met my saamstem – daar is ‘n plek – tot ‘n mate wat ons sal moet kan oordeel – beoordeel!!  Paar vrae, sodat jy daaraan kan dink; Moeilik: Mag jy iemand se snaakse haarstyl beoordeel?  Wat dink jy – jy sit dalk nou langs daardie persoon (kyk net voor jou) …. Mag jy dit beoordeel?   Of sênou dis jou kind wat graag sy hare wil afskeer en ‘n snaakse woord daarin laat skryf?  Mag jy dalk iets daaroor sê – jy mag nie oordeel nie?  Wie is jy om te oordeel?

Of daai ou by die werk – hy lê aan by jou – jy ken hom nie eers nie – mag jy inspreek op sy lewe – hey – sover ek weet is jy getroud – wat doen jy?  Of wat as dit jou beste vriend is, hy’s in jou bybelstudie groep en jy sien sy gedrag teenoor ander vroue – mag jy met hom daaroor praat?  Mag jy sy dade beoordeel?

Hier’s ‘n goeie een vir ‘n Sondagoggend diens – ons kultuur sê nou dat kan saam met enige persoon slaap.  Iemand se seksuele lewe kan nie gejudge word nie. Maar wat daarvan as hierdie situasie in jou eie huis gebeur, met jou eie kinders, met jou broer of jou sister?

Verstaan jy hoe gekompliseerd en ook hoe belangrik dit is dat ons dit reg verstaan.  Moenie oordeel, sodat jy nie geordeel word nie.  Wat presies beteken dit.  Ons mag nooit iemand nader trek en sê dis die verkeerde gedrag, of het ons die reg om dit te doen?  Dis gekompliseerd en dis belangrik.

Wonder hoeveel het deel 1 gehoor – ons het begin met die intrepetasie van skrif – Hoe om dit reg te doen?  Konteks….waar – vir wie – waarom ens….

Tweede ding was om skrif met skrif te intrepeteer – – ons bou nie ‘n geloof – godsdiens op een versie nie – Ons kyk na die totale prentjie van God se Woord en bou ons teologie daarop.

Derde: Ons is nie net studente van die woord nie – maar doeners – Hoe pas ons dit toe – die belangrikste: So kom ons probeer om dit te doen met Matt 7: 1-2

Konteks: Wat kom voor Matt hoofstuk 7 – maklik – Matt hfst 6 – baie maklik – ons praat oor oordeel – judge – ek kan dit nou verkeerd kry nie – In matt 6 is een van die hooftemas – geveinsdheid – tweegesigte – skeinheiligheid – Jesus het die fariseers uitgehaal daaroor – vers 2, vers 5 & vers 16. Die vloei van Jesus se gesprek – terwyl hy oor hierdie onderwerpe praat – kom sê Hy in die volgende hfstk – Moenie oordeel nie.  Later – in dieselfde hoofstuk sê Hy: wees waaksaam teenoor valse profete.

Wag ‘n bietjie – ek mag nie oordeel nie – maar as ek iemand “uitkenb / onderskei” as ‘n valse profeet  – moet ek iets doen – ek moet beoordeel?  Ek moet beoordeel dat daardie persoon nie van God is nie. In dieselfde hfst wat Jesus sê moenie oordeel nie – impliseer Hy dat jy wel ‘n oordeel sal moet maak.  Hy praat van geveinsdheid –  tweegesigte – skeinheiligheid – en net daarna sê Hy – pasop vir valse profete.

Wat jy MOET raaksien – Jesus sê nie ons moet nie leef met onderskeiding nie.  Hy sê glad nie dat ons nie die reg het om in te spreek in die lewe van ander gelowiges nie. Wat Hy sê is dat ons baie baie versigtig moet wees dat ons nie oppervlakkigoordeel nie.

Moenie oordeel nie – anders sal jy geoordeel word. Met dieselfde maat!!  Vers 1 & 2 en vers 3 gaan aan in konteks –

Matt 7:3-5 AFR53   “En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk! Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.”

 

Die hooftema in Jesus se lering hier is meer oor oppervlakkigheid, tweegsigte as oor oordeel.  Geveinsdes  – doen eers dit!!  In ander woorde  – dis nodig om maar in die spieel te kyk – dis dom om iemand anders se lewe uitmekaar te trek, as jou eie vol van sy eie drama is.  Los die ander mense se waarskynlike klein foute as jy jou eie groot issues het om self te hanteer.  Hy sê – moenie oppervlakkig oordeel nie – dis meer die konteks van hierdie gedeelte.

2de die Bybel met die Bybel: ander verse oor hierdie baie belangrike onderwerp – 4 verskillende goed wat die Bybel baie duidelik maak oor Oordeel.

Die eerste ding van Jesus se lering is dat ons nooit oppervlakkig moet oordeel nie.  Meeste van ons doen dit en meeste van ons doen dit gereeld.  Hier is wat Jesus sê in Joh 7:24  (in rooi in my Bybel – so dit is Jesus se woorde self)

Joh 7:24 AFR53   “Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel ’n regverdige oordeel.”

Joh 7:24 NLV   “Hou op oordeel net op wat julle sien; oordeel billik.”

 

Wow – wat sê Jesus hier: het jy dit raakgesien. Jesus sê daar is ‘n tyd en plek om te oordeel – en as jy dit doen – wees regverdig en moenie gaan net op wat julle sien nie.

Partymense het die geestelike gawe om te oordeel op aanskouing – kyk hoe loop sy in daai nommertjie – o sy is so vol van haarself – blah blah blah Ons almal doen dit –   Sy gim voorbeeld – Rassie se aankoms by die huis die week –

Jou oordeel vir die ryk man en sy geld spandering – nee nee nee – jy het geen idee wat hy met sy geld doen nie – jy sien maar ‘n klein prentjie – moenie oordeel nie – jy het een ontmoeting met iemand en maak oordele volgens daardie oomblik – weet jy wat het in daardie dag dalk met daardie persoon gebeur.

Kom ons speel gou vir ‘n oomblik met die gedagte:  In ons gemeente –  Luister na my. As ‘n kerk, wat ons gaan doen, is ons op pad te wees vir mense wat vir God. Ons gaan nie mense oordeel op ‘n afstand nie. Ons gaan eerder mense die voordeel van die twyfel gee. Ons gaan net die beste van hulle glo –  Ons gaan nie oordeel deur blote verskynings. Ons gaan glo en vertrou en glo die beste oor mense. Ons gaan nie oordele vel op net dit wat ons sien nie,” Jesus het gesê, “maaroordeel billik / regverdig.” Daar is om te oordeel, Jesus sê, maar moenie oordeel vanaf ‘n afstand. Moenie net oordeel deur wat jy hoor. Moenie net oordeel deur een ontmoeting. Ons gaan oordeel korrek.

 

Jesus leer ons (1) – moenie oppervalkkig oordeel nie. Paulus sê ons moet nie oordeel as skynheiliges nie.  Paulus probeer eintlik vir hulle sê – as jy sonde in iemand anders se lewe uitwys staan jy heel dikwels agter dieselfde deur – wees versigtig – kyk hoe noem hy dit?

ROMEINE 2:1, 4 AFR53   “DAAROM is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ’n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. …  Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?”

ROMEINE 2:1, 4 NLV   “Jy sê dalk: “Dis darem verskriklike mense wat jy beskryf!” Jy is egter self sonder verontskuldiging. Deurdat jy ’n oordeel oor ander uitspreek, veroordeel jy immers jouself, want eintlik doen jy dieselfde soort dinge. Daarom is jy ook sonder verontskuldiging.   … God is so oorvloedig in sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld teenoor jou. Minag jy dit werklikwaar? Besef jy nie dat God so goed vir jou is omdat Hy vir jou tyd wil gee om tot inkeer te kom nie?”

In vers 4 verander die toon in sy stem – as hy God se liefde en genade en barmhartigheid praat  – in ander woorde – moenie hulle uitmekaar trek nie – God is genadig met jou – moenie dink jy is perfek ine – wie is jy?  God wag vir jou ook om te verander – Kan jy sien dat God se liefde jou ook wil verander – moenie skynheilig veroordelend wees nie.

Wat is dit wat ons doen?  Dit gebeur so maklik.  Wat doen ons?  Ons neig om ander te beskuldig en onsself te verontskuldig.  O, jy moes hoor wat hule gedoen het – o my geugtug – kan ek jou sê wat ek gehoor het……. – maar het jy dit ook mos nou die dag gedoen – o ja, maar jy ken nie die hele storie nie – in my geval was dit ‘n once-off – as jy maar net weet waardeur ek gegaan het – sal jy verstaan dat dit glad nie my intensie was nie.  Dit was net daardie een keer – right

Nou is almal stil – ons beskuldig ander en verontskuldig onsself.

Wat ek agtergekom het – die plek waar jy gewoonlik jou hardste oordeel fel – openbaar heel dikwels jou eie diepste swakheid. Het jy dit al agtergekom – dis eintlik waar –  Wanneer ek vinnig is om te oordeel – is dit gewoonlik ‘n indikasie dat ek dalk die spieël moet nadertrek – want daar is ‘n refleksie van een of ander sonde daarvan in my eie hart.  Laat dit gou ‘n bietjie insink.   As jy ander veroordeel – veroordeel jy jouself

Voorbeeld – ek het al mense in my jare van bediening gesien – ‘n woonstelmaat betrap met pornografie – hom uitgesit  – ‘n groot saak by die kerkkantoor kom maak – hy wil nie daardie duiwel in sy huis hè nie – ek sit my voet neer –  – die volgende week word hy afgedank by sy eie werk vir die jare lange verhouding wat hy met ‘n getroude vrou het – hy was nie instaat om met sy eie sonde te deel nie – so kom ek oordeel iemand anders vir dieselfde tipe waarin ek betrokke is.

Dit is waarom ons so versigtig moet wees. Ons moet oor en oor weer kyk wat die Bybel sê: As jy ander gaan reghelp – wees baie versigtig dat jy nie self in daardie strik trap nie – ons kan nooit mense net oppervlakkig veroordeel nie.

  1. Moet nooit nie-christene op dieselfde standaard as gelowiges beoordeel nie.

Ons moet nooit – die buite die familie van God – op die familie se standaarde beoordeel nie.  Dis wat Paulus sê in 1 Kor 5:12

1 Kor 5:12 NLV   “Dis nie my taak om oor die buitestanderste oordeel nie. Maar dit is tog sekerlik julle verantwoordelikheid om te oordeel oor dié binne die gemeentewat hulle op hierdie manier skuldig maak.”

In ander woorde – as hulle nie Jesus volgelinge is nie – wie is ek om vir hulle te sê hulle moet hulle lewens anders lewe. Dis nie my besgheid nie.

Maar dan sê hy: Ons verantwoordelikheid lê binne die geloofsfamilie – dis God se werk buite.  So wat is ons werk as mede-gelowiges – yster slyp yster, ons bemoedig mekaar tot goeie werke, wys liefde, ons help in liefde sodat christene wat moeg geword het weer op die wa klim – Is dit nie ons verantwoordelikheid om ons familie lede te help nie?

Maw – in my huis is daar sekere reëls – sekere flieks wat ons nie kyk nie – sekere taal wat ons nie praat nie – luister – ek kan nie JOU kinders verantwoordbaar  hou  vir my gesin se reëls nie.   Dis nie my besigheid nie.  Dis jou familie.  As iemand buite die familie van God is – hou ons hulle nie verantwoordbaar vir Christen familie reëls nie – dis nie ons plek om te oordeel nie.

En dit is waarskynlik die nommer 1 rede waarom soveel nie-Christene wegstap van selfs probeer om God te soek – agv die veroordeling en die skynheiligheid van die Christelike geloof.   – “jy kan nie so praat nie – so maak nie”  – wag – ek het jou ook al gesien – jy is nie so heilig soos wat jy voorgee nie. – dis reel goed hierdie.

Dis waarom ek glo en bid ek hoop dat hierdie gemeente daardie tipe hart vir mense sal ontwikkel – as hulle hier aankom – en hulle is nie volgelinge van Jesus nie – dan verwelkom ons hulle eers!!  Ons wil juis hulle hier saam ons hê.  Jy hoef nie te glo om te behoort nie!!!!  Jy kan behoort nog voor jy glo!!!

Laat ek dit so sê – jy kan behoort nog voor jy optree soos ander wil hê jy moet optree.  Dis- –  soos Jesus was.  Hy het gereeld met die ergstes van ergstes ontmoet, wat besig was met die vreeslikeste goed – dan het Hy Sy liefde aan hulle getoon – maar Hy het hulle nie daar gelaat nie.

Dit was JESUS wat hulle verander het – NIE MENSE NIE – Hier is die sleutel…  Ek is nie geroep om mense BUITE die familie van God te verander nie – ek is geroep om hulle lief te hê en hulle aan God voor te stel  – die God wat hulle sal verander.  Dieselfde God wat MY verander het!!  Dit is soooooooooobelangrik dat ons dit reg verstaan.  En regkry.

Jy is dalk besig met een of ander uitdagende ding – jy’s afhanklik van iets, jy het een of ander seksuele ding wat in die donker afspeel – dalk rook jy snaakse boom, of gebruik dwelms, of jy verloor jou humeur daagliks – jy is nie eers heeltemal meer seker WAT jy glo nie – LUISTER: As jy hier is – en jy is OPREG in jou soeke na Jesus – of Hy daar is, of Sy liefde waar is?  Dit is jou eerlike dryfkrag – motivering – DAN IS JY WELKOM – ongeag waarmee jy nou besig is.  Jy is welkom – Jy is welkom!

MAAR – aan die ander kant – as jy inkom in hierdie geloofsfamilie om een of ander soort agende van buite in te bring –  sal dit nie so goed gaan met jou nie, en ook nie met ons nie.

Maar as jy saam ons is – op gelyke grond – sondaars wat die reddende genade van God gesoek het – en ek beweeg in die rigting van meer en meer soos Hy word – DAN is jy absolutely – geheel en al welkom – ons sal jou liefhê – jou embrace.  Laat ons almal saam Jesus aangryp en daarom staan vir alles wat waar, eerbaar e goed is.

Ons sal nie die buite die familie van God op dieselfde standaard hou as hulle binne die familie van God nie.  Dis God se plek om met hulle af te reken.  Dis ons werk om mekaar lief te hê.

Dis so belangrik dat ons dit sal regkry – As Jesus sê – moenie ander oordeel sodat julle nie geoordeel word nie – het Jesus ons nie gesê dat ons NIE die reg het, of die roeping het om in mekaar se lewens in te spreek nie.  In fact – daar’s ‘n tyd wat die liggaam van Christus moet ingryp en mekaar moet help.

Wat sê die Bybel – moenie oppervlakkig oordeel nie – moenie skynheilig oordeel nie.  Moenie die buite die familie van God roep om volgens die reëls van die Geloofsfamilie te leef nie.  4de – en dis ‘n baie belangrike een –

  1. Help altyd om gevalle gelowiges weer op te rig.

Die rede waarom dit so belangrik is – want dit kan more jy wees.  Of ek! Ons is almal vatbaar vir versoeking – niemand is gevrywaar nie.  Niemand van ons kry dit reg – al die tyd nie.  In die Familie van God – wanneer iemand struikel – dan moet ons reaksie wees: Ons het jou te lief om jou te sien afstap op hierdie pad van vernietiging.  Kom ons kry jou terug op die pad van geregtigheid.  Ons moet almal gereed wees om mekaar te help – maar ons moet ook oop wees om teregwysing van ander te aanvaar.

Dis wat Paulus sê in Gal 6:1-2 NLV   “Broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtigdat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaarkry, en gee só uitvoering aan Christus se liefdeswet.”

Kyk gou mooi met wie praat hy, broers en sisters – lede van die familie – mense binne die familie – as iemand in wat verval – sonde…  wag ‘n bietjie – mag ons oordeel wat sonde is?  Wag – met wie praat Paulus – mense in die familie….  Ons stem saam dat in die familie van God in die Woord die waarheid en niks is onduidelik daaroor nie.  As iemand leef en optree en doen wat teen God se Woord staan – wat noem ons dit dan?  Sonde…. is dit polities korrek?  Nie juis nie.  Wie is jy om te sê dit is ‘n sonde?

Dis ons Geloofsfamilie reëls – ons hou nie mense buite die familie, by ons familie reëls nie – net so kan hulle ons nie by hulle familie reëls hou nie. En hierdie is ons Vader se familie reëls.

En hier is die volgende groot ding – moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon in nederigheid reghelp…. – of oor hom en gaar skinder – hulle uit die kerk skop – hulle dalk skop terwyl hulle lê en swaarkry – skiet die gewondes – vertel hulle – jy gaan hel toe – waar die wurm nooit sal sterf nie en waar daar ‘n gewen en ‘n gekrens van tande sa wees –

Ons gaan nie daardie tipe van gedrag in ons kerk aanvaar nie – kry al die sodaars hier uit!!  Nee, nee ee!!

Wat moet ons doen?  Julle wat deur die Gees gelei word – jy moet daardie persoon reghelp – nederig nederig – Met dieselfde genade wat jy sou wou beleef as dit jy was. Met dieselfde liefde wat jou getrek het toe jy ver was.  So moet ons hulle reghelp – so help ek hulle terug op die regte pad.  Met liefde – nederig – met DEERNIS – en jy doen alles met GENADE – Godgegewe Genade.  Onverdienstelike genade.

Dan sê Paulus verder: Wees baie versigtigdat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaarkry, en gee só uitvoering aan Christus se liefdeswet.”

Ons moet dit regkry – ek verduidelik gou – die oomblik wat jy begin om iemand reg te help – is jy kwesbaar tot hoogmoedigheid. En hoogmoed kom tot ‘n val.  Die oomblik as jy begin moet jy baie versigtig wees.  Jy moet baie goeie onderskeiding he.  Tonne wysheid – of jy val self in die versoeking.

Die res is so mooi:  “Help ander gelowiges wat swaarkry, en gee só uitvoering aan Christus se liefdeswet.”

Dis hoe ons familie dit doen – ons help mekaar – ons dra mekaar se laste – as iemand down is, help ons hulle om daardie las te dra.  Ons wys hulle hoe liefde lyk.  ….so gee ons uitvoering aan Christus se liefdeswet!!!  Ons help ALTYD om gevalle gelowiges weer op te rig.

n a good place maybe, we could restore you to a place of ministry.

Let me tell you right now, this is who we are as Jesus followers. This is how we do it. This is how we do it. The same grace that forgives us is the same grace that we use to restore others. This is how we do it in the family of God. We don’t pretend like it didn’t happen and we don’t kick people out and shun them away. We love them back into the fellowship. If someone is caught in a sin, we call it a sin. It may not be popular in the world today, but that’s what we call it. We don’t kick the person down because guess what? We sin, too. We love them back gently, praying that they could be restored and even promoted to do more things in the kingdom of God, because that is the kind of God we serve.

Laat ek jou nou vertel, dit is wie ons as Jesus se volgelinge is. Dit is hoe ons dit doen. Dit is hoe ons dit doen. Dieselfde genade wat ons vergewe, is dieselfde genade wat ons gebruik om ander te herstel. So doen ons dit in die familie van God. Ons maak nie voor soosof dit nie gebeur het nie en ons skop nie mense uit nie en verwyder hulle weg. Ons is lief vir hulle terug in die gemeenskap. As iemand in ‘n sonde gevang word, noem ons dit ‘n sonde. Dit is dalk nie gewild in die wêreld vandag nie, maar dit is wat ons dit noem. Ons skop nie die persoon af nie want raai wat? Ons sondig ook. Ons hou hulle saggies lief en bid dat hulle herstel kan word en selfs bevorder kan word om meer dinge in die koninkryk van God te doen, want dit is die soort van God

 

“En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.”

JOHANNES 1:14 AFR53

 

How do we do this? This is so important. When Jesus came, John 1, 14. He came full of grace and truth. This is what the text says. When Jesus came, he was full of grace and truth. I can’t prove this, but I have a theory. In the text, the word grace, charis, comes first. I think grace comes first because without grace, truth is harder to digest. When Jesus came, he came full of grace and truth. Here is the problem too often in the church world today. When there’s all truth and no grace, it drives people away. “You ought to behave like this and that’s not right, and you got to do this, and you got to do this. This is what the Bible says and this is truth. You got to do this.” When there’s all truth and no grace, that leads to rebellion. “Well, screw that. I’ll do whatever the heck I want.”

Hoe doen ons dit? Dit is so belangrik. Toe Jesus gekom het, Johannes 1, 14. Hy het vol genade en waarheid gekom. Dit is wat die teks sê. Toe Jesus gekom het, was hy vol genade en waarheid. Ek kan dit nie bewys nie, maar ek het ‘n teorie. In die teks kom die woord genade, charis, eerste. Ek dink die genade kom eerste, want sonder genade is die waarheid moeiliker om te verteer. Toe Jesus gekom het, het hy vol genade en waarheid gekom. Hier is die probleem te dikwels in die kerkwêreld vandag. Wanneer daar alle waarheid en geen genade is, dryf dit mense weg. “Jy moet so gedra en dit is nie reg nie, en jy moet dit doen, en jy moet dit doen. Dit is wat die Bybel sê en dit is die waarheid. Jy moet dit doen.” Wanneer daar alle waarheid en geen genade is nie, lei dit tot opstand. “Wel, skroef dit. Ek sal alles doen wat ek wil hê.”

Flip it. On the other side, when it’s all grace and no truth, “Oh, God loves you. You can do whatever you want. God loves everybody. You can do whatever you want. Who am I to judge you? All behavior is equal. All beliefs are equal. You can do whatever you want.” When there’s all grace and no truth. That leads to license meaning, people behave any way they want. When Jesus came, he came full of grace. It’s the loving kindness that draws people to repentance. He came full of truth. You will know the truth and the truth will set you free. That is how we, as Jesus followers, love one another.

Draai dit om.  Aan die ander kant, as dit genade en geen waarheid is nie, “O, God is lief vir jou. Jy kan alles doen wat jy wil. God is lief vir almal, jy kan doen wat jy wil. Wie moet ek jou oordeel? Alle gedrag is gelyk. Alle oortuigings is gelyk. U kan alles doen wat u wil. ” Wanneer daar alle genade en geen waarheid is nie. Dit lei tot lisensie betekenis, mense optree soos hulle wil. Toe Jesus kom, het hy vol genade gekom. Dit is die liefdevolle vriendelikheid wat mense tot berou trek. Hy het vol waarheid gekom. U sal die waarheid ken en die waarheid sal u vrymaak. Dit is hoe ons, soos Jesus se volgelinge, mekaar liefhet.

The same way we were forgiven, grace. The same truth that says we need a savior, truth, is how we proclaim the love of God to everyone else around. Those outside the family of God, we don’t judge them. We show them grace and proclaim truth. Just like I am a sinner who needs a savior, so do you and the loving kindness of a God who accepts you as you are is so great. How can you reject that love? Those inside the church, if someone strays, we love them enough to tell them the truth. You’re going down a path that’s going to hurt you. It’s going to hurt people. We always do it with grace because we are equally in need of the grace of God. That’s how we do church. When someone falls, by the grace of God, they can be restored.

Net so was ons vergewe, genade. Dieselfde waarheid wat sê dat ons ‘n Verlosser, waarheid nodig het, is hoe ons die liefde van God aan almal anders verkondig. Diegene buite die familie van God, oordeel ons hulle nie. Ons wys hulle genade en verkondig die waarheid. Net soos ek ‘n sondaar is wat ‘n verlosser benodig, so doen jy en die liefdevolle vriendelikheid van ‘n God wat jou aanvaar soos jy is, is so groot. Hoe kan jy daardie liefde verwerp? Diegene binne-in die kerk, as iemand wegkom, is ons lief vir hulle om hulle die waarheid te vertel. Jy gaan ‘n pad af wat jou gaan seermaak. Dit gaan mense seermaak. Ons doen dit altyd met genade omdat ons eweneens die genade van God nodig het. Dit is hoe ons kerk doen. Wanneer iemand deur die genade van God val, kan hulle

Brothers and sisters, when someone you love is caught in a sin, what do you do? You restore them gently, but be careful. Jesus said do not judge or you, too, will be judged. He didn’t say we never have the right to speak into someone else’s life. That is cultures interpretation of that verse. That is not what the totality of the Bible says. The Bible teaches us don’t judge superficially. That’s stupid and dangerous. Don’t judge hypocritically. You’re harshest judgment often reveals your greatest weakness. Never hold someone outside the family of god to family standards, but when someone in the family starts to get into trouble, listen, we love them way to much to let them hurt themselves. The same grace that has been given to us, we give to them as we use truth to bring them back on the path of righteousness. The truth of Jesus is what sets people free. That’s how we accurately interpret the word of Jesus to bring healing, to bring restoration, and to help people find the same grace that transforms us. The loving kindness of God, which brings people to repentance.

Broers en susters, wanneer iemand wat jy liefhet in ‘n sonde gevang word, wat doen jy? Jy herstel dit saggies, maar wees versigtig. Jesus het gesê dat jy nie oordeel of jy ook sal beoordeel word nie.

Hy het nie gesê dat ons nooit die reg het om in iemand anders se lewe te praat nie. Dit is kulture interpretasie van die vers. Dit is nie wat die totaliteit van die Bybel sê nie. Die Bybel leer ons moet nie oppervlakkig oordeel nie. Dis dom en gevaarlik. Moenie skynheilig oordeel nie. U hardste oordeel openbaar dikwels u grootste swakheid. Moet nooit iemand buite die familie van God aan familie standaarde hou nie, maar as iemand in die gesin in die moeilikheid kom, luister, hou ons baie van hulle om hulleself te laat seer. Dieselfde genade wat aan ons gegee is, gee ons aan hulle soos ons die waarheid gebruik om hulle terug te bring op die pad van geregtigheid. Die waarheid van Jesus is wat mense vry stel. Dit is hoe ons die woord van Jesus akkuraat interpreteer om genesing te bring, herstel te bring en om mense te help om dieselfde genade te vind wat ons verander. Die liefdevolle goedertierenheid van God, wat mense

Related Posts