Dalk is dit moontlik?

https://youtu.be/1gt9u7kaqJY

Dalk is dit moontlik?

MATTEUS 13:13, 16 NLV
“Ek praat met hulle by wyse van gelykenisse, want hulle kyk en tog sien hulle nie, en hulle hoor, maar tog luister en verstaan hulle nie.
“Maar julle – gelukkig is julle oë omdat hulle sien en julle ore omdat hulle hoor.”

Dalk is dit moontlik?

Waar is jy?

Kol 2: 10 “Omdat julle in ’n hegte verhouding met Hom staan, kry julle weer by Hom alles wat julle op geestelike gebied nodig mag hê. Hy sorg dat julle niks kortkom nie. Hy is mos die Een wat mag uitoefen oor alle magte, ook oor die geestelike magte.”

Wat is moontlik?

‭‭EFÉSIËRS‬ ‭3:20-21‬ ‭AFR53‬‬ – “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.”

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Dalk is dit moontlik?

Related Posts