Preke

https://youtu.be/ulgfV4PWrWA “Gebed word geloof vir elke tree, ‘n gebed reis word ‘n geloof reis saam met Christus” Handelinge 1:8 “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die…

READ MORE
Preke

https://youtu.be/YoPiclx0MBY Gebed Hugo Weich Ons is nie meer seker HOE om te BID nie; Raak verveeld en daar’s baie afleiding; Ons dink ons versoek is net te klein vir God. Ons dink dat ons gebed nie werklik ‘n verskil sal maak nie. PSALMS 5:1-3 “’n Psalm van Dawid. O Here, luister na my woorde, let…

READ MORE
Preke

https://youtu.be/AK3Hw6IRmcI Te Besig? ‭‭ LUKAS‬ ‭10:38-42‬ ‭AFR53‬‬ “EN op hulle reis het Hy in ‘n sekere dorp gekom, en ‘n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang. En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na Sy woord…

READ MORE
Preke

https://youtu.be/WrFGoSrmeb4 As alles verander! Sondag 17 Feb @ Harmonie God maak ons nou deel van sy koninkryk wat vir altyd daar sal wees ‭‭ HEB ‭12:28‬ ‭AFR53‬‬ “Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.”‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭ HEB‬ ‭12:28‬ ‭NLV‬‬ “Daarom moet ons wat…

READ MORE
Preke

Sondag 10 Feb: https://youtu.be/W0dnIHwW3YI Gedagte oor God se liefde Die Woord: Is God se Woorde – vir die mensdom! Sy liefde vir die mens! Hoe kan ons dit van toepassing maak op ons lewe… ‭‭ JOHANNES‬ ‭11:1-5 – “EN daar was ‘n man siek, Lasarus van Betánië, die dorp van Maria en haar suster Martha….

READ MORE