BETHESDA VROUEBEDIENING

Gebore uit ‘n liefde vir alles van vrouwees, het ‘n groep vroue sedert Mei 2018 begin vergader met ‘n koppie koffie om te gesels oor Jesus en hoe die Woord elkeen kom verander en bystaan op hierdie heiligmakingsproses.  Daarom die benaming ‘Bethesda’ wat onderskeidelik in Hebreeus  en Aramees beteken ‘Huis van Genade’ en ‘plek van vloeiende water’.
Alhoewel die wêreld vir elke vrou verwronge eise en maatstawwe wil skep, wil ons by Bethesda glo dat dit wel in elkeen se gebrokenheid is wat ons voorberei word vir God se wil in elke vrou se lewe.  Ons lag, huil, gesels, vertrou en meeste kere koek en tee ons gereeld in absolute veiligheid saam mekaar en leer so opnuut wat God se hoop vir ons as die liggaam self is.
Ons visie is om alle vroue betrokke by die liggaam te kry om haar gekose ‘funksie’ in die gemeente te ontdek en as ‘n kragtige basis te kan staan vir gesinne en die groter ledetal.
Ons byeenkomste vind huidiglik soggens tussen 9am – 11am plaas op elke 2de Woensdag in die kwartaal.  Die vooruitsig is om een Woensdagaand per maand ook ‘n byeenkoms te implimenteer vir vroue wat dit makliker by hul skedules sal kan akkommodeer.
Kontak Jodene as jy wil betrokke raak by ons vrouebediening  @ 0832286037

Byeenkomste: Woensdae oggende

 

Bethesda
=
‘Huis van Genade’
&
‘plek van vloeiende water’