As die veld kaal gevreet is…

Enige boer ken die impak en nagevolge van skade aan sy oes op die lande. Vandag word gifstowwe en ander metodes gebruik om gewasse te beskerm. Maar, in die tyd van Joël was dit nie so nie, en die verlies van een seisoen se koring kon die nasie in hongersnood dompel. Joel vertel van ‘n verskriklike sprinkaan plaag wat alles verwoes het… Hoekom het God dit toegelaat? Hoe reageer mens op so ‘n gebeurtenis? Wat is ons reaksie wanneer die ‘koring lande’ in ons lewens kaal staan en die toekoms donker lyk? God se belofte wat Hy in Joël vir die volk gegee het, kan ons vandag nog kom hoop gee vir die moeilike tye waarin ons so dikwels beland.

Related Posts